W ramach zaangażowania firmy Nobina w ochronę środowiska i wzmacnianie bezpieczeństwa kierowców, podmiot otrzymał 84 nowe autobusy na biogaz, które będą kursować w regionie Dolna Glomma.
Od 1 lipca 2023 roku rada hrabstwa Viken zawarła umowę ze spółką Nobina Norge AS na obsługę do 2035 roku komunikacji autobusowej w gminach Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler i Råde. Umowa ta obejmuje 139 autobusów na okres kursowania przez dziesięć lat plus opcja dwóch lat.
Nobina będzie obsługiwać autobusy z dwóch zajezdni; jednej we Fredrikstad i drugiej w Sarpsborgu. Ponadto kilka autobusów będzie stacjonować w Hvaler.
Rada hrabstwa Viken kontynuuje inwestycje w biogaz, jednocześnie istotnym elementem będą autobusy elektryczne, co jest nowością w tym regionie. Umowa jest ważna zarówno z punktu widzenia zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z transportu publicznego, jak i dalszego przyczyniania się do utrzymania i kontynuacji rozwoju rynku bardziej przyjaznych dla środowiska paliw w Nedre Glomma.
20 lat z biogazem
Firma Østfold zaczęła testować autobusy na biogaz już 20 lat temu, a dziś w Nedre Glomma jeździ ponad 100 takich autobusów. W tej umowie ważne były lepsze aktywne i pasywne systemy bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pasażerów, a wszystkie autobusy są dostarczane z dodatkowy alarmem dla kierowcy przed kolizją.
Dostarczone przez Scanię autobusy to niskopodłogowy typ podmiejski Interlink LD. Działają one na sprężony biogaz (bioCNG). Nobina zastosowała zarówno dwuosiowe autobusy o długości 12,6 metra z 47 miejscami siedzącymi, jak i najdłuższy model o długości 14,9 metra z trzema osiami i 59 miejscami siedzącymi. Napędza go 9-litrowy silnik o mocy 340 KM.
Viken chce być hrabstwem, które dba o klimat, przyrodę i krajobraz kulturowy oraz bierze pod uwagę względy środowiskowe w sektorze publicznym i prywatnym. Nowa umowa jest ważnym wkładem w realizację lokalnych celów środowiskowych. Umowa jest również ważnym wkładem w realizację kluczowych celów. Kwestia dotyczy stworzenia systemu transportu promującego zdrowie, środowisko i tworzenie wartości oraz przyczyniającego się do zrównoważonego rozwoju regionalnego z atrakcyjnymi miastami i wioskami w Østfold.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent