Dzięki blueFLUX Energy założone przez QUANTRON stowarzyszenie Clean Transportation Alliance (CTA) zostaje rozszerzone o kolejną firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów na wodór. Celem CTA jest przyspieszenie transformacji dzisiejszych flot pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w branży transportowej w stronę rozwiązań o zerowej emisji. blueFLUX Energy AG w zdecentralizowany sposób przekształca pozostałości organiczne w zrównoważone źródła energii, takie jak zielony wodór. QUANTRON łączy z klientem ofertę zielonej energii w postaci przyjaznego dla klimatu pojazdu użytkowego i proponuje ją klientowi jako innowacyjny model Quantron-as-a-Service
Quantron AG rozszerza swój sojusz na rzecz czystego transportu (CTA) o blueFLUX Energy AG, niemiecką firmę opracowującą technologię przetwarzania odpadów w wodór. CTA został uruchomiony przez QUANTRON, aby umożliwić innowacyjny model Quantron-as-a-Service, w którym klient otrzymuje wszystko z jednego źródła – zieloną energię, niezbędną infrastrukturę oraz pojazdy o zerowej emisji i rozwiązania ubezpieczeniowe. Dzięki tej ofercie QUANTRON ułatwia przejście na pojazdy przyjazne dla klimatu, które jako źródło energii wymagają zielonej energii elektrycznej lub zielonego wodoru.
blueFLUX Energy specjalizuje się w przetwarzaniu pozostałości organicznych na zielony wodór i inne zrównoważone źródła energii. Innowacyjna technologia podmiotu efektywnie przetwarza pozostałości organiczne z rolnictwa, gmin i przemysłu, co jednocześnie rozwiązuje związany z tym problem utylizacji tych strumieni materiałów. Dzięki modułowej strukturze produkcja odbywa się w sposób zdecentralizowany, aby wytwarzać energię dla regionu z lokalnie dostępnych surowców, takich jak komunalne osady ściekowe, odpady organiczne, pozostałości pofermentacyjne, obornik, gnojówka, odpady drzewne i zielone.
Quantron AG planuje zakup wodoru produkowanego przez blueFLUX Energy i zintegrowanie go z ekosystemem Quantron-as-a-Service. QUANTRON kontynuuje rozwój zdecentralizowanej infrastruktury wodorowej, aby umożliwić swoim klientom eksploatację bezemisyjnych pojazdów użytkowych. System blueFLUX Energy może dostarczać wodór do położonej geograficznie stacji napełniania wodorem, w ten sposób zapewniając dostawy w regionach, które nie mają perspektyw na podłączenie do przyszłego systemu rurociągów. Andreas Haller, dyrektor generalny i założyciel Quantron AG, stwierdził „Współpraca z blueFLUX Energy stanowi przykład naszego podejścia do przyspieszania rozwoju gospodarki wodorowej poprzez możliwość dostarczania lokalnie produkowanego, ekologicznego wodoru w bliskiej odległości od naszych klientów. Fakt, że produkcja wodoru uwzględnia też problem jego utylizacji, pokazuje innowacyjną siłę lokalizacji w Bawarii i Niemczech. Współpracując z naszymi partnerami w ramach Clean Transportation Alliance, chcemy zapewnić dostępność ekologicznego wodoru, a tym samym zwiększyć akceptację pojazdów o zerowej emisji”. Dr Ulrich Mach z blueFLUX Energy AG wyjaśnił „Podejście QUANTRON dobrze pasuje do zdecentralizowanego podejścia blueFLUX Energy AG do budowy infrastruktury H2. Cieszymy się, że dzięki technologii blueFLUX możemy przyczynić się do transportu przyjaznego dla klimatu. W szczególności w ciągu najbliższych kilku lat sektor mobilności będzie stawał się coraz bardziej ekscytujący ze względu na kwestię dochodów z kwot. blueFLUX jest ekspertem w dziedzinie materiałów, które generują szczególnie lukratywne dochody z kwot za wprowadzenie do mobilności wodoru produkowanego w sposób zrównoważony. W połączeniu z niskimi kosztami wytwarzania i zdecentralizowanym podejściem skutkuje to również ekscytującymi modelami biznesowymi dla operatorów technologii systemowych”.
Oprócz blueFLUX Energy członkami Clean Transportation Alliance są już firmy takie jak wiodący producent ogniw paliwowych Ballard Power Systems, Neuman&Esser jako specjalista w technologii sprężarek i gazów technicznych oraz inne przedsiębiorstwa przetwarzające odpady na wodór, takie jak BtX Energy, Plagazi, Green Hydrogen Technology (GHT ) i Uniwastec. Wspólnie angażują się one w zrównoważoną i przyjazną dla środowiska mobilność.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent