MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH jest partnerem BBG w umowie ramowej „BBG Heavy Truck”, numer biznesowy „GZ 2801.03481”. Producent ciężarówek działa jako generalny wykonawca przez okres siedmiu lat i szacowany wolumen pojazdów na 1700 sztuk dla klientów z sektora publicznego, którzy są uprawnieni do korzystania z pojazdów z tej dostawy.
Oferta MAN została wybrana jako najkorzystniejsza w dwuetapowym postępowaniu negocjacyjnym na ciężarówki z zabudową komunalną. Umowa ramowa pomiędzy MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH i Bundesbeschaffung GmbH (BBG) została zawarta w marcu i kwietniu 2023 roku. MAN jest generalnym wykonawcą dziewięciu części i w dwóch częściach podwykonawcą zabudów typu zamiatarki.
W przypadku wystawianych do przetargu pojazdów, w tym np. aut do prac zimowych, śmieciarek i do czyszczenia kanalizacji w różnych wersjach, wywrotek i platform z żurawiem lub bez, wariantów do zabudów wymiennych, zamiatarek lub pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych, dział sprzedaży MAN dla władz publicznych jest w stanie przedstawić ciekawe propozycje. Tym bardziej, że w trudnej procedurze przetargowej należało zaangażować i zintegrować w procesie przetargowym łącznie nieco ponad 20 poddostawców – terminowo oraz skoordynowanie pod względem technicznym i handlowym. Zawarcie umowy ramowej oznacza, że MAN może kontynuować poprzednią umowę ramową, która obowiązywała przez pięć lat.

 

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent