MAN Truck&Bus jest pierwszym producentem pojazdów użytkowych, który otrzymał zezwolenie na badanie autostradowe poziomu 4. Autobahn GmbH udziela zezwolenia na jazdy próbne autonomicznej ciężarówki testowej MAN na autostradzie A9. Około 500 inżynierów w MAN i TRATON GROUP rozwija autonomiczną jazdę, a zarejestrowano już ponad 133 patenty. Jazda bez kierowcy może zapobiec wypadkom związanym ze zmęczeniem, zoptymalizować procesy transportowe i przeciwdziałać obecnemu niedoborowi około 100 000 kierowców ciężarówek.
MAN jako pierwszy producent pojazdów użytkowych wysłał autonomiczną ciężarówkę na niemiecką autostradę. Firma bowiem już od pewnego czasu intensywnie pracuje nad rozwojem autonomicznych ciężarówek do stosowania w węzłach logistycznych oraz w ruchu od węzła do węzła na autostradach, a niedawno jako pierwszy producent pojazdów użytkowych otrzymała zezwolenie na badania poziomu 4 na podstawie ustawy o pojazdach autonomicznych jazda po niemieckich autostradach.
Wolumeny ładunków, a w szczególności transport pomiędzy węzłami logistycznymi – takimi jak magazyny dużych internetowych domów towarowych – stale rosną. Szczególnie nadaje się do tego wykorzystanie autonomicznych ciężarówek w tak zwanym transporcie hub-to-hub. Takie ciężarówki są zawsze w drodze, wyjątkowo oszczędne pod względem zużycia paliwa i bezpieczne w prowadzeniu. Nie ma przerw w prowadzeniu pojazdu, dzięki czemu aut da się doskonale zintegrować w ściśle zsynchronizowane procesy logistyczne. W dłuższej perspektywie efektywne wykorzystanie autonomicznych ciężarówek może obniżyć całkowite koszty operacyjne o dziesięć do 15 procent. Ta nowa technologia może również złagodzić niedobory kierowców. W samych Niemczech brakuje mianowicie już aż 100 000 kierowców ciężarówek.
Dr Volker Wissing, federalny minister ds. cyfryzacji i transportu, ocenił „Pierwsza jazda próbna autonomicznej ciężarówki poziomu 4 na niemieckiej autostradzie dowodzi, że Niemcy zajęły wiodącą pozycję w Europie w zakresie prawa dotyczącego autonomicznej jazdy. Naszym celem jest stać się wiodącym rynkiem dla jazdy zautomatyzowanej i połączonej z siecią pojazdów. Dzisiaj jest kamień milowy dla logistyki w Niemczech. Stale rosnący wolumen transportu w połączeniu z pogłębiającym się niedoborem kierowców stanowi wyzwanie dla całego społeczeństwa. Autonomiczne ciężarówki mogą pomóc złagodzić tę sytuację. Ponadto inteligentne połączenie sieci transportu towarowego oferuje możliwość zwiększenia wydajności przeładunku z dróg na kolej, a tym samym wzmocnienia przyjaznego dla klimatu transportu kombinowanego”.Alexander Vlaskamp, prezes zarządu MAN Truck & Bus SE, wskazał „Dzisiaj robimy kolejny duży krok w kierunku autonomicznych pojazdów użytkowych, drugiej ważnej przyszłościowej dziedziny obok przejścia na napędy bezemisyjne. W tym roku początkowo przeprowadzamy testy z prototypami na autostradzie. Wkrótce od 2025 roku będą realizowane dalsze projekty typu hub-to-hub., ale potem w typowych zastosowaniach klientów. Pod koniec dekady wykonujemy kolejny krok rozwojowy w kierunku seryjnej produkcji autonomicznych pojazdów ciężarowych. Ustawa o autonomicznej jeździe zapewnia naszej branży niezbędne bezpieczeństwo planowania, aby móc realizować autonomiczną jazdę musimy też ściśle współpracować z operatorami infrastruktury, takimi jak Autobahn GmbH. Tylko razem możemy zapewnić autonomiczną jazdę na drogach”. Dirk Brandenburger, dyrektor zarządzający techniczny Autobahn GmbH des Bundes, dodał zaś „Autobahn GmbH des Bundes odgrywa kluczową rolę w autonomicznej jeździe na niemieckich autostradach. Nie tylko zatwierdzamy jazdę autonomiczną na niektórych odcinkach autostrad, ale również aktywnie promujemy tworzenie sieci i komunikację pomiędzy infrastrukturą autostradową a pojazdami za pomocą tzw. współpracujących inteligentnych systemów transportowych. Ma to kluczowe znaczenie dla wydawania zezwoleń, a tym samym dla bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych na drogach”
W ramach jazdy próbnej pierwszą autonomiczną ciężarówką spółka Autobahn GmbH sprawdziła koncepcję MAN w ramach wniosku o licencję próbną, zanim na początku kwietnia Federalny Urząd ds. Transportu Samochodowego oficjalnie przyznał MAN zgodę. W przyszłości Autobahn GmbH będzie reż odpowiedzialny za zatwierdzanie obszarów operacyjnych na autostradach w celu homologacji seryjnej pojazdów autonomicznych. Użytkownik pojazdu określa trasy, po których mają poruszać się jego pojazdy z funkcjami jazdy autonomicznej, a Autobahn GmbH sprawdza następnie, czy trasy te nadają się do eksploatacji tych pojazdów z funkcjami jazdy autonomicznej.

MAN z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju pojazdów autonomicznych
Dzięki różnym projektom badawczo-rozwojowym MAN od wielu lat rozwija autonomiczną jazdę. W latach 2017–2019 firma opracowywała i testowała elektronicznie sprzężone ciężarówki w ramach wspólnego projektu badawczo-rozwojowego z DB Schenker. Te szczególnie bezpieczne i oszczędne tzw. zintegrowane konwoje były używane przez ponad sześć miesięcy w regularnym transporcie drobnicowym na autostradzie A9 pomiędzy Neufahrn a Norymbergą. W latach 2019–2023 projekt ANITA z partnerami Deutsche Bahn, Fresenius University of Applied Sciences i Götting KG skupiał się na całkowitej cyfrowej integracji autonomicznej ciężarówki z procesem logistycznym obsługi kontenerów z drogi na kolej. Od 2022 roku MAN współpracuje z Autobahn GmbH i innymi partnerami z branży przemysłowej, naukowej i testów technicznych w ramach projektu ATLAS-L4 w celu opracowania autonomicznej ciężarówki do zastosowania w transporcie autostradowym pomiędzy węzłami logistycznymi. Projekt wdraża zatem w szczególności ustawę o autonomicznej jeździe, uchwaloną w Niemczech w 2021 roku, która umożliwia już jazdę bez kierowcy na jasno określonych trasach i pod nadzorem technicznym. Na zakończenie projektu planowane są praktyczne jazdy próbne prototypu z kierowcą bezpieczeństwa na autostradzie. Dotychczas MAN złożył 133 wnioski patentowe z zakresu autonomicznej jazdy, z czego 33 zostały już rozpatrzone pozytywnie. Uczestnicząc w projektach @CITY, BeIntelli i MINGA, koncern angażuje się także w rozwój zautomatyzowanej jazdy autobusów miejskich.

 

        Tekst: Jarosław Brach

        Zdjęcia: Producent