MAN stale rozszerza asortyment usług cyfrowych, Dzięki MAN eManager zarządzanie ładowaniem i akumulatorami staje się łatwiejsze i wydajniejsze. MAN ServiceCare zwiększa dostępność pojazdów i ogranicza liczbę wizyt w warsztacie. Perform obniża całkowity koszt posiadania floty oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort. Aplikacja MAN Driver zapewnia kierowcom autobusów najlepsze możliwe wsparcie w ich codziennej pracy. MAN DigitalServices – trzy miesiące bezpłatnego testowania. Współpraca z CO2OPT GmbH – cyfrowe zarządzanie oponami w celu obniżenia kosztów eksploatacji

Uproszczenie procesów, optymalizacja wydajności całej floty, oszczędność kosztów eksploatacji i zwiększenie zrównoważonego rozwoju – wszystko to można osiągnąć dzięki MAN DigitalServices. MAN Truck & Bus zgodnie z mottem „Simplifying Business” dąży do uproszczenia działalności swoich klientów. Aby to osiągnąć, asortyment usług cyfrowych jest stale poszerzany. Na targach Busworld 2023 firma pokazała więc rozwiązania, z których korzystają klienci autobusów.

Cyfryzacja oznacza wydajność i w rezultacie zrównoważony rozwój. Dzięki inteligentnym usługom cyfrowym procesy stają się prostsze, a tym samym bardziej ekonomiczne. Heinz Kiess, dyrektor marketingu produktów autobusowych w MAN Truck&Bus, wskazuje „To bardzo ważna kwestia, głównie w obszarze transportu i mobilności. Dlatego, zgodnie z naszym mottem Simplifying Business, chcemy, aby dzięki rozwiązaniom MAN DigitalServices korzystanie z naszych autobusów było jeszcze bezpieczniejsze, wygodniejsze, bardziej ekonomiczne i ekologiczne oraz zintegrowane systemowo”. Aby być zawsze na bieżąco i móc stale oferować klientom nowe usługi, MAN stale rozszerza asortyment usług cyfrowych. Celem tych usług jest zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszego wsparcia w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, obniżenia kosztów paliwa i kosztów administracyjnych, planowania oraz zarządzania pracą serwisową w autobusie albo czasem i ciągłego coachingu kierowców. Klientom są oferowane kompleksowe usługi w zakresie zarządzania telematyką i flotą oraz cyfrowe rozwiązania w zakresie elektromobilności /Charging&Battery. W przypadku MAN rozszerzenie asortymentu cyfrowego koncentruje się przede wszystkim na jeszcze lepszym dostosowaniu istniejącego asortymentu do zagadnienia elektromobilności.

MAN eManager: wydajniejsze i łatwiejsze zarządzanie ładowaniem i akumulatorami

Dzięki MAN eManager klienci już teraz korzystają z koncepcji elektromobilności obejmującej dostosowane do indywidualnych potrzeb, przyszłościowych rozwiązań w zakresie mobilności. MAN zrestrukturyzował swoje usługi eManager, aby menedżerowie flot mogli optymalnie zarządzać swoimi autobusami elektrycznymi. Za pomocą cyfrowego narzędzia na platformie RIO, opartej na chmurze platformie TRATON, siedząc wygodnie przy biurku można wygodnie sterować akumulatorem, temperaturą w pomieszczeniu i wieloma innymi parametrami pojazdu,.

By umożliwić klientom wybór narzędzia z odpowiednimi dla nich funkcjami, MAN oferuje dwie opcje: bezpłatny MAN eManager S z podstawowymi funkcjami oraz MAN eManager M z rozszerzonymi funkcjami produktu. Umożliwiają one dokładne monitorowanie pojazdu i akumulatora, ładowanie z funkcją minutnika oraz wstępne przygotowanie klimatyczne autobusu elektrycznego MAN Lion’s City E. Dzięki temu zarządzanie ładowaniem jest bardziej jasne, prostsze i wydajniejsze oraz zapewnia szczególnie wysoką dostępność pojazdu. „MAN eManager dba także o to, aby stan naładowania akumulatorów był zawsze zgodny z rozkładem jazdy, zwiększa zasięg i chroni akumulatory” mówi Kiess.

MAN ServiceCare: większa dostępność pojazdów i mniejsza ilość wizyt w warsztatach

Każdy, kto ceni sobie cyfrowe zarządzanie konserwacją i naprawami, dzięki MAN ServiceCare znajduje się na dobrej drodze. Usługa jest połączona z MAN Mobile24 i aplikacją MAN Driver. MAN ServiceCare zapewnia przejrzystość informacji o wymagalnych i zbliżających się pracach konserwacyjnych, w ten sposób umożliwiając proaktywne zarządzanie konserwacją i inteligentne łączenie wizyt w warsztatach. Klienci mogą ograniczyć liczbę wizyt w warsztatach i zawsze mieć pod kontrolą status konserwacji floty. W zależności od wymagań można wybierać między pakietami MAN ServiceCare S i MAN ServiceCare M. Usługa już w bezpłatnym pakiecie podstawowym S daje większą dyspozycyjność pojazdów dzięki zoptymalizowanemu stanowi konserwacji taboru i prewencyjnym wizytom w warsztacie. Przekazując planowanie administracyjne stacji obsługi serwisowej MAN, klienci oszczędzają czas. A w przypadku awarii MAN Mobile24 i najbliższa stacja obsługi serwisowej MAN mogą zapewnić klientom jeszcze bardziej ukierunkowane wsparcie. Staje się to możliwe w następstwie zdalnej diagnostyki pojazdu za pomocą usługi. Dzięki pakietowi M klienci mogą samodzielnie kontrolować stan poszczególnych komponentów. Rozszerzony dostęp do systemu umożliwia szczegółowe i indywidualne monitorowanie pojazdów i komponentów. Na tej podstawie menedżerowie flot mogą decydować, które prace konserwacyjne lub naprawy wykonać samodzielnie, a które zlecić MAN-owi. Możliwość integracji pojazdów innych producentów dodatkowo zwiększa elastyczność. Usługa MAN ServiceCare jest stale udoskonalana i w przyszłości będzie generowanych coraz więcej informacji na temat prewencji. To jeszcze bardziej ograniczy nieplanowane przestoje, dzięki czemu pojazdy będą gotowe do maksymalnego wykorzystania.

Perform: Zrównoważony wzrost wydajności jazdy i efektywności floty

W zakresie ekonomicznej jazdy klientom oferowana jest usługa „Perform”. W żądanym okresie analizuje ona wszelkie dane pojazdu w odniesieniu do stylu jazdy kierowcy. W ten sposób można wykonywać miarodajne analizy i porównywalne oceny kierowców. W rezultacie da się zidentyfikować nieekonomiczne style jazdy oraz celowo zwiększyć wydajność jazdy kierowców. Dzięki temu klienci optymalizują wydajność floty pojazdów i trwale zwiększają efektywność oraz ekonomiczność floty poprzez redukcję kosztów paliwa, emisji CO2 i całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Geo: Optymalizacja planowania trasy i zapisywanie historii jazdy

W obszarze lokalizacji pojazdów oferowana jest usługa „Geo”, a tym samym kompleksowy cyfrowy kompas dla floty. Na podstawie historii przejazdów gromadzone są dane z ostatnich 25 miesięcy, co pozwala na tworzenie idealnych tras dla zamówień klientów i identyfikację potencjału optymalizacji wydajności jazdy. Usługa zapewnia niezawodne, efektywne planowanie trasy z licznymi mapami. Punkty użyteczne i geofence można tworzyć indywidualnie. Ponadto za pomocą funkcji „udostępniania pozycji” można łatwo udostępniać klientom dane pozycji pojazdów i grup pojazdów za pomocą łącza. Dzięki bezpłatnej aplikacji „Pocket Fleet” klienci mają zawsze widoczne wszystkie informacje o statusie swoich pojazdów i kierowców.

Wyjątki: powiadamianie o zdarzeniach krytycznych dla biznesu

Wyjątki” to bezpłatna funkcja dostępna dla wszystkich klientów platformy RIO. Dzięki tej usłudze przedsiębiorcy czy menadżerowie flot mogą być powiadamiani m.in. o „wydarzeniach” specjalnych. Tego typu zdarzenia, oparte na zdefiniowanych przez użytkownika, indywidualnych zasadach, mogą mieć miejsce np. w sytuacji, gdy jeden z pojazdów przez dłuższy czas przekracza określoną prędkość, zbyt długo stoi z włączonym silnikiem lub wjeżdża w strefę zamkniętą dla autobusów. Warunkiem korzystania z wyjątków jest zamówienie też odpowiedniej usługi, służącej jako baza danych.

Compliant i Timed: predykcyjna kontrola czasów jazdy i odpoczynku

Usługi „Compliant” i Timed” należące do kategorii zarządzania tachografami i czasem zapewniają dostępność danych z kart kierowcy i tachografów zawsze i wszędzie. Timed w czasie rzeczywistym przekazuje informacje na temat działania kierowców (np. czasy jazdy i odpoczynku). Ponadto funkcja ta umożliwia predykcyjną kontrolę czasów jazdy i odpoczynku oraz przerw, gotowości i czasów pracy – to niezbędny warunek efektywnego planowania tras i zleceń oraz unikania naruszeń czasu jazdy. Compliant przechowuje informacje i tym samym wspiera przedsiębiorców w wypełnianiu prawnego obowiązku regularnego odczytywania i archiwizowania danych z tachografów i kart kierowców.

Aplikacja MAN Driver: ułatwienie codziennej pracy i umożliwienie połączenia w sieć

Aplikacja MAN Driver jest idealnie dostosowana do codziennego życia kierowców. Można ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Oferuje kierowcom autobusów następujące funkcje: cyfrową kontrolę odjazdu z przewodnikiem, obejmującą powiadamianie o szkodach w przypadku awarii, przegląd czasów jazdy i odpoczynku (jeśli zamówiono opcję Timed), wezwanie do awarii MAN Mobile24, wyszukiwanie punktów pomocy technicznej oraz filmy instruktażowe z ekspertami MAN. Aplikacja MAN Driver dzięki szerokiej gamie funkcji wspomaga kierowców autobusów w ich codziennych zadaniach i zapewnia niezawodną pomoc w razie awarii. Zapewnia także połączenie w sieć kierowcy, menedżera floty i warsztatu. Można zintegrować również inne rozwiązania MAN DigitalServices, takie jak „Perform”, dlatego aplikacja ta pozwala jeszcze na zwiększenie wydajności i ekonomiczności.

Data Provision: dostarczenie odpowiednich danych pojazdu

Dzięki usłudze „MAN DataPackages” MAN Truck&Bus oferuje dostarczanie danych pojazdu, a tym samym umożliwia wydajne i efektywne wykorzystanie danych. Celem jest zapewnienie dużym klientom flotowym posiadającym mieszane floty danych o wysokiej wartości użytkowej, aby wspierać ich w codziennej pracy w możliwie najlepszy sposób. Bianca Pazitor, menedżer portfela autobusowych usług cyfrowych w MAN Truck&Bus, wskazuje „Popieramy i wspieramy przejrzystość danych w całej branży, gdyż to ważny warunek innowacji, synergii i dobrego partnerstwa. Dzięki temu usługa jest szczególnie zrównoważona, bo zużywa mniej zasobów”. Data Package S i protokół TiGR będą dostępne od pierwszej połowy 2024 roku. Klienci korzystają między innymi z faktu, że nie jest wymagany interfejs FMS ani skrzynka innej firmy. Planuje się przy tym, że w przyszłości MAN udostępni jeszcze więcej danych.

Free Trial: bezpłatne testowanie usług cyfrowych przez trzy miesiące

Klienci chcący przetestować MAN DigitalServices, mają możliwość takiej bezpłatnej próby przez trzy miesiące. Ofertę testową można wykorzystać raz dla nowego i obecnego klienta, jeśli do tej pory nie zamówiono usług płatnych. Obowiązuje ona dla wszystkich pojazdów we flocie klienta w okresie testowym. Bezpłatny okres testowy kończy się automatycznie i nie wymaga wypowiedzenia.

MAN współpracuje z CO2OPT: cyfrowe zarządzanie oponami znacznie obniża koszty operacyjne

CO2OPT oferuje platformę opartą na danych, która określa optymalny asortyment opon dla indywidualnych profili zastosowań pojazdów, a tym samym w zrównoważony sposób zwiększa wydajność floty. Heinz Kiess mowi „Dzięki odpowiedniej strategii dotyczącej opon można zaoszczędzić aż do 10% kosztów paliwa i emisji CO2 – a to znaczna oszczędność, biorąc pod uwagę średnie przebiegi firmy transportowej. Aby umożliwić naszemu klientowi wykorzystanie tego potencjału oszczędności, zdecydowaliśmy się na współpracę z CO2OPT GmbH”. Cel to znaczne obniżenie kosztów operacyjnych firm transportowych poprzez zoptymalizowane cyfrowe zarządzanie oponami, wydłużenie cyklu życia opon i przyczynienie się do ochrony klimatu dzięki związanej z tym redukcji emisji CO2. Ponadto przy pomocy sztucznej inteligencji i innowacyjnego oprogramowania można zdigitalizować liczne procesy związane z zarządzaniem oponami.Benjamin Bartsch, dyrektor operacyjny i współzałożyciel CO2OPT GmbH., dodaje „Partnerstwo pomiędzy MAN i CO2OPT stanowi kompleksową optymalizację w zakresie zarządzania oponami, począwszy od oryginalnego wyposażenia, a skończywszy na częściach zamiennych. Rozwiązanie to jest korzystne nie tylko w przypadku konwencjonalnych pojazdów, ale także pojazdów z napędami alternatywnymi”.

Łatwe korzystanie z MAN DigitalServices

Rozwiązania MAN DigitalServices zapewniają ekonomiczne i efektywne zarządzanie flotą klientów MAN. Aby korzystać z usług, klienci muszą się zarejestrować na platformie RIO.

   Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent