Potwierdzony cel neutralności bilansowej pod względem emisji gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 roku. Inwestycje w ochronę środowiska w zakładach wzrosną do 20 mln EUR (6,3 EUR w 2021 roku).

Więcej elektromobilności i pojazdów w cyfrowej sieci
Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, firma koncentruje się przede wszystkim na elektryfikacji sprzedawanych przez siebie produktów, które odpowiadają za ok. 97% emisji CO 2 podmiotu. W kwestii autobusów elektrycznych, to w porównaniu z 2021 rokiem zamówienia w 2022 roku. wzrosły przeszło trzykrotnie, obejmując znacznie ponad 600 pojazdów. Pod względem elektromobilności biznes autobusowy jest postrzegany jako prekursor ciężkich e-ciężarówek, których produkcja ma się rozpocząć w Monachium w 2024 roku.
Akumulatory wysokonapięciowe do elektrycznych ciężarówek i autobusów mają być wytwarzane seryjnei w Norymberdze od 2025 roku. W ciągu najbliższych pięciu lat zostanie w to zainwestowane około 100 mln euro. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Grupy TRATON, Daimler Truck i Volvo Group planowana jest również dalsza rozbudowa infrastruktury ładowania- w tym kontekście w ciągu najbliższych kilku lat zaplanowano utworzenie ponad 1700 stacji ładowania elektrycznego w całej Europie. Ponadto cyfrowe łączenie w sieć pojazdów większych flot staje się coraz ważniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Ciężarówki, furgonetki i autobusy już teraz są najbardziej połączonymi użytkownikami dróg. Na przykład od 2017 roku każda ciężarówka wyprodukowana przez MAN jest fabrycznie przystosowana do pracy online. Tworzenie sieci i wymiana danych to podstawowe warunki poprawy wydajności i bezpieczeństwa w sektorze transportu oraz znacznego zmniejszenia emisji CO 2 poprzez kontrolowanie całych systemów. Udział pojazdów podłączonych do sieci w firmie MAN wzrósł w okresie sprawozdawczym o około 30 procent do nieco ponad 300 000 pojazdów.
Niska emisja CO2 planowana na 2030 rok
MAN stale ogranicza emisje CO 2 w produkcji, systematycznie przekształcając i modernizując swoje źródła energii, wykorzystując odnawialne źródła energii i wdrażając środki efektywności energetycznej. Do 2025 roku emisja CO 2 ma się zmniejszyć o połowę, a do 2030 roku produkcja pojazdów ma być „z niską emisją CO2 ”. Powyższe oznacza, że do tego czasu w całym procesie zaplanowano redukcję emisji CO 2 o 95%. Punktem odniesienia będą wartości z 2015 roku.
Alexander Vlaskamp, prezes zarządu MAN Truck&Bus SE, wskazał, „Najpóźniej do 2050 roku chcemy osiągnąć neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązaliśmy się do tego w 2021 roku w ramach inicjatywy na rzecz ochrony klimatu Science Based Targets Initiative (SBTi). Do 2030 roku połowa naszych pojazdów sprzedawanych w UE powinna mieć lokalnie bezemisyjny układ napędowy. Naszym celem jest, aby od 2040 r. wszystkie nowe pojazdy użytkowe sprzedawane przez MAN były napędzane silnikami bez paliw kopalnych”.
Wzrosły inwestycje w ochronę środowiska w zakładach produkcyjnych
W zakładach znacznie rozszerzono działania na rzecz ochrony środowiska. Zakłady produkcyjne MAN odnotowały inwestycje w wysokości około 20 mln euro na rok 2022, w porównaniu z 6,3 mln euro w roku poprzednim. Na przykład system ogrzewania gazowego w krakowskim zakładzie został zastąpiony systemem ogrzewania peletem drzewnym. W zakładzie w Norymberdze uruchomiono stację ciepłowniczą.
Gospodarka o obiegu zamkniętym zyskuje na znaczeniu
W czasach niedoborów surowców i niestabilnych łańcuchów dostaw MAN postrzega model gospodarki o obiegu zamkniętym jako w równym stopniu znaczący wkład w tworzenie wartości, jak i ochronę środowiska. Obejmuje to efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie surowców, ponowne wykorzystanie części i komponentów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom. W omawianym roku ponad 3.000 oryginalnych silników MAN zostało zregenerowanych i oddanych do dalszej eksploatacji. 91% odpadów związanych z produkcją poddano recyklingowi (90% w 2021 roku).

    Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent