Poprzez EcoDuo firma Schmitz Cargobull opowiada się za wprowadzeniem w całej Europie koncepcji transportu, która optymalnie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, zmniejsza emisję CO2, uwzględnia aktualne standardy branży transportowej – w szczególności transport multimodalny – i stanowi idealny rozwiązanie dla transportu pozamiejskiego.
Zestaw EcoDuo składa się z dwóch standardowych naczep kurtynowych połączonych wózkiem dolly i ciągniętych przez ciągnik siodłowy. Całkowita masa pojazdu przegubowego wynosi do 76 ton w połączeniu z trzyosiowym ciągnikiem siodłowym używanym w Skandynawii lub do 70 ton w przypadku dwuosiowego ciągnika siodłowego używanego w Hiszpanii.
Ta elastyczna koncepcja – oparta głównie na standardowych naczepach – ma wiele zalet. W konwencjonalnych koncepcjach długich pojazdów ciężarowych długość stosowanych nośników ładunku może się różnić, co oznacza, że nie można ich łączyć w celu elastycznego wykorzystania, co wymaga od floty zainwestowania dodatkowych pieniędzy. Utrudnia to ciągły transport transgraniczny, gdyż takie kombinacje nie są dozwolone w każdym kraju ze względu na różne przepisy wewnętrzne. W rezultacie można je stosować jedynie w ograniczonym zakresie w transporcie kombinowanym. Natomiast zestaw naczep EcoDuo można łatwo rozdzielić pomiędzy dwa ciągniki siodłowe w punktach granicznych, centrach dystrybucyjnych lub w określonych regionach.
Koncepcja wydajnego i zrównoważonego transportu
W porównaniu do konwencjonalnych ciągników siodłowych i jednej naczepy tworzących zestaw o całkowitej masie wynoszącej 40 ton, koncepcja EcoDuo oferuje następujące zalety:

 1. Mniejsze zużycie paliwa skutkujące niższą emisją CO2 na przewiezioną tonę
 2. Niższe obciążenie pojedynczej osi
 3. Zwiększoną przepustowość dróg lub zmniejszony ruch na nich poprzez użycie mniejszej liczby pojazdów o większej przepustowości
 4. Mniejsze obciążenie dróg i mostów dzięki niższym naciskom osi i mniejszej liczbie pojazdów przegubowych
 5. Częściowe rozwiązanie problemu niedoborów kierowców – jeden kierowca, dwie naczepy na dalekie trasy.

Jednocześnie, w przeciwieństwie do poprzednich koncepcji długich zestawów, nadal można wykorzystywać istniejącą flotę naczep. Przy zastosowaniu dwóch standardowych naczep wymiary istniejące w branży transportowej pozostają niezmienione. Nie ma potrzeby dodatkowych inwestycji w naczepy poza istniejącymi naczepami standardowymi, a koncepcja jest naprawdę modułowa. Z całej obecnej infrastruktury można w dalszym ciągu korzystać bez kosztownych inwestycji. Naczepy nadal nadają się do załadunku kolejowego, promując transport multimodalny, a procesy załadunku i rozładunku również pozostają niezmienione. W przypadku zastosowania nowoczesnych naczep wyposażonych w najnowocześniejszą technologię osi i hamulców, EcoDuo spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Dzięki koncepcji EcoDuoSchmitz Cargobull oferuje ujednolicone europejskie rozwiązanie w porównaniu z wcześniejszymi krajowymi podejściami do długich kombinacji. Harmonizacja przepisów regulujących długość i masę ciężkich samochodów ciężarowych w ruchu transgranicznym także pomaga w ograniczeniu emisji.
Zalety dla przewoźnika
W porównaniu do dzisiejszego standardu (naczepa na ciągniku):

 1. Eliminuje niedobory kierowców, ponieważ jednym zestawem można przewieźć dwukrotnie większą objętość.
 2. Istniejącą flotę pojazdów można w dalszym ciągu wykorzystywać i konieczne są jedynie niewielkie inwestycje w istniejący sprzęt – nawet w transporcie kombinowanym.
 3. Całkowita długość pomiędzy długą zestawem (25,25 m) a konwojem (48 m) wynosi 31,5 m.
 4. Około 25% mniejsza emisja CO2 i około 14% mniejsze obciążenie poszczególnych osi w porównaniu z pojedynczym ciągnikiem siodłowym. Obie naczepy można holować także jednym ciągnikiem.
 5. Istniejąca infrastruktura ładowania w przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach i fabrykach może być nadal używana bez konieczności przeprowadzania prac remontowych.
 6. Zwiększenie ogólnej przepustowości przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dróg i mostów.
 7. Można łączyć z alternatywnymi napędami.

Tło koncepcji
Redukcja emisji CO2, infrastruktura i rosnący wolumen przewozów stanowią główne wyzwania dla prawodawców, branży transportowej i producentów pojazdów użytkowych.
W szczególności zmiany klimatyczne i emisje CO2 wymagają przemyślenia w całej branży i zwiększają zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania.
Aby nie obciążać infrastruktury pomimo większego natężenia ruchu drogowego, kolejowego i wodnego, konieczne są nowe koncepcje.
Jednocześnie istniejący sprzęt jest wykorzystywany w ograniczonym zakresie ze względu na malejącą liczbę dobrze wyszkolonych i wykwalifikowanych kierowców.
Pilnie potrzebne są koncepcje takie jak EcoDuo i interakcja wszystkich rodzajów -gałęzi transportu, aby zharmonizować redukcję emisji CO2, infrastrukturę i zwiększone natężenie transportu.

 

    Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent