Zgodnie ze swoim mottem „Enginuity”, będącym połączeniem „Engineering” i „Ingenuity”, Kässbohrer opracowuje produkty i usługi, aby przenieść działalność swoich klientów na wyższy poziom w ciągu następnych 125 lat. Ponieważ sektor transportowy z zadowoleniem przyjmuje nowe europejskie prawo klimatyczne, zobowiązujące do co najmniej 55% redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2030, branżę czeka ambitna transformacja, również w oczekiwaniu na dalsze przepisy.

W czasie transformacji branży transportowej, Kässbohrer jest równie kompetentny w zakresie wszystkich technologii i rozwoju pojazdów, aby współpracować ze swoimi klientami w zakresie zaspokojenia ich szczególnych potrzeb związanych z tą transformacją. Prezentuje więc następną generację pojazdów o większej pojemności, w tym już jeżdżące po drogach 32-metrowe zestawy w krajach, w których taki transport jest dozwolony, oraz nominowaną do nagrody za innowacyjność 14,98-metrową zabudowę kurtynową.

Rozwój Super Eco Combi

Kässbohrer we współpracy z Ewals kontynuuje rozwój zestawów o większej pojemności. Opracował więc wraz ze swoim długoletnim partnerem taki zestaw klasy SEC (Super Eco Combi) jako powszechnie akceptowany, bezpieczny, zrównoważony i wydajny pojazd, który pomoże sektorowi spełnić cele związane z emisją CO2.

Od początku 2022 roku SEC opracowany wspólnie z Ewals przeszedł wiele testów. Kombinacja Kässbohrer Huckepack Mega Curtainsider K.SCS M 32 m SEC rozwiązuje problemy z promieniem skrętu 32-metrowa kombinacja opracowana z Ewals prezentuje Kässbohrer Mega Curtainsider K.SCS M z dynamicznym rozstawem osi i cechami huckepack. Podczas rozwoju konieczne było zapewnienie odpowiedniego promienia skrętu w manewrach. Dzięki 32-metrowej kombinacji podwozi kontenerowych, które są specjalnie opracowane dla dłuższych cięższych pojazdów dopuszczonych do ruchu, jak również dzięki pierwszemu zastosowanemu dynamicznemu rozstawowi osi 14.980 mm, zestaw przeszedł te próby pomyślnie. Kässbohrer fachowo zastosował bowiem tzw. dynamiczny rozstaw osi w swoich Mega Curtainsiderach tworzących SEC i osiągnął wymagany roboczy promień skrętu. Kässbohrer 32 m SEC prezentuje najwyższą wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez większą pojemność w zakresie dwóch pojazdów.

Dla większej pojemności pojazdów, jak również kompatybilności intermodalnej

W przypadku transportu intermodalnego dwa pojazdy huckepack Curtainsiders zastosowane w SEC mogą być używane oddzielnie lub w połączeniu z wózkiem łącznikowym dolly. Obie naczepy mogą być także bezpiecznie ładowane do pociągów dzięki ich wytrzymałemu podwoziu ze stali S460 MC oraz dzięki uchwytom do ładowania, które są odpowiednie dla typów wagonów P400 sklasyfikowanych e-f-g-i. Dodatkowo przy wysokości 90 mm na łabędziej szyi kurtyny Kässbohrer K.SCS M Mega oferują 2.950 mm wysokości wewnętrznej. W ten sposób Kässbohrer K.SCS M Mega Curtainsiders umożliwiają transport ładunków o większej objętości, jednocześnie zapewniając do 40% mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Zestaw naczepowy Duo została zaprezentowana podczas Dnia Doświadczeń Super EcoCombi (SEC), podczas którego Ewals Cargo Care i inni partnerzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Taki zestaw naczep szybko zyskuje na popularności ze względu na możliwość sprostania wielu bieżącym wyzwaniom rynku transportowego, od redukcji emisji CO2 i niedoborów kierowców po wydajność. Ponieważ wydaje się, że holenderski rząd coraz bardziej akceptuje Duo, przyszłość logistyki rysuje się w jasnych barwach.
Rząd holenderski ponownie rozważa zezwolenie na eksploatację zestawów SEC Duo
O ile Holandia znana jest ze swojej innowacyjności, o tyle możliwość wykorzystania zestawu Duo na lokalnych drogach na razie mija się z celem. Od tego czasu projekt poczynił wielkie postępy – od pierwszej jazdy na torze próbnym w 2021 roku. po kolejny, pozytywny test z udziałem Volkswagena w jego zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Wraz z Volkswagenem Ewals podjął bowiem kolejne kroki w kierunku bardziej zrównoważonej logistyki dzięki Duo Trailer
Volkswagen Saxony i Ewals Cargo Care zakończyły kolejny udany test Duo Trailer. Połączenie dwóch naczep Mega Huckepack XLS w zestawie o długości 32 metrów może zapewnić rzeczywistą wartość ekologiczną i ekonomiczną. Ambicją projektu jest uzupełnienie silnego ukierunkowania Volkswagena na zrównoważony rozwój poprzez wprowadzenie Duo Trailer do jego zakładu produkcyjnego pojazdów elektrycznych w Zwickau-Mosel w Niemczech. Plan podlega jeszcze ostatecznemu zatwierdzeniu przez organizacje rządowe.
Ewals Cargo Care i Volkswagen mają podobną misję przekształcania transportu w bardziej zrównoważony, wydajny i przyszłościowy sektor. Dlatego obie firmy zobowiązały się do wdrożenia Duo Trailer. Jak każde innowacyjne rozwiązanie wymaga ciągłego testowania i uczenia się, dlatego po udanej symulacji Duo Trailer był gotowy do ponownego wystawienia na próbę. Test odbył się na miejscu w zakładzie produkcyjnym Volkswagena w Zwickau-Mosel w Niemczech, a jego celem było zebranie nowych spostrzeżeń pomocnych w potencjalnie ostatecznym wdrożeniu.
Przydatność trasy
Test wykazał, że największa część trasy, jaką musiała pokonać naczepa Duo, jest wystarczająca, aby uwzględnić jej promień skrętu. Zakręty i skrzyżowania, które miały stanowić wyzwanie, w praktyce nie okazały się wąskim gardłem. Jednakże w jednym miejscu na terenie niektórych nieruchomości może być konieczna niewielka modyfikacja, aby zachować wokół niej bezpieczny margines. Ponadto zastosowanie oznaczeń na drodze może pomóc kierowcy w prawidłowym wykonaniu skrętu.
Względy bezpieczeństwa
W przypadku tak niezwykłej kombinacji pojazdów duży nacisk kładzie się na wdrożenie rygorystycznych i kompleksowych norm bezpieczeństwa. Jednym z wyzwań, jakie należy pokonać, jest bezpieczeństwo pracowników na terenie fabryki, głównie podczas przerw między zmianami i na przejściach dla pieszych. W końcu dodatkowa naczepa podążająca za normalną ciężarówką i przyczepą nie jest tym, czego normalnie by się spodziewali ludzie. Ponadto przy pewnym kącie skrętu kierowca ma ograniczoną widoczność drugiej naczepy. Volkswagen i Ewals są otwarte na wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Zadowalające wyniki
Volkswagen jest przekonany, że wyniki obu testów praktycznych były zadowalające i że koncepcja może zostać pomyślnie wdrożona na miejscu. Ostatecznie organy rządowe i regulacyjne podejmą decyzję w sprawie przepisów, które pozwolą na wykorzystanie tej koncepcji poza siedzibą producenta samochodów. Następnym krokiem będzie zatem nawiązanie współpracy z właściwymi stronami zainteresowanymi na szczeblu lokalnym i krajowym w celu promowania tej koncepcji.
Koncepcja zwiastuna Duo
Duo Trailer to zestaw pojazdów o długości 32 metrów, składający się z ciężarówki i dwóch naczep Mega Huckepack XLS połączonych ze sobą wózkiem holowniczym. Często nazywany jest także Super EcoCombi, ponieważ może przewieźć dwa razy większy ładunek niż zwykła kombinacja, co wiąże się z wymiernymi korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Dzięki tej koncepcji Ewals ma na celu przyjęcie radykalnych zmian w branży, od zapotrzebowania na bardziej zrównoważone rozwiązania po oferowanie elastyczności w czasach niedoborów kierowców i wyższych cen paliwa.

Jest zatem w stanie zmniejszyć wymaganą liczbę kierowców i emisję gazów cieplarnianych. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, w ramach trwającego programu pilotażowego w Hiszpanii, Grupa Volkswagen planuje obecnie wdrożenie zestawu pojazdów w swoim kraju wraz z firmą Ewals. Jako ambasador Duo Trailer z radością przyjęliśmy tę szansę, aby wyznaczyć nowe kroki w międzynarodowym rozwoju i promocji innowacyjnej koncepcji.

Jednak po czterech latach ścisłej współpracy z holenderskim rządem i partnerami nad wprowadzeniem Duo Trailer na holenderskie drogi, w maju 2022 roku. rząd zdecydował się nie angażować dalej w projekt.

„O ile wdrożenie tej koncepcji w Holandii w opinii rządu nie jest na razie rozwiązaniem, o tyle przeprowadzone pilotaże były konstruktywnym procesem uczenia się. Bez wątpienia zestaw naczepowy Duo jest na dobrej drodze do rozwoju w krajach, którym zależy na ekologicznych innowacjach w mobilności. Projekt ten jest ważny dla przyszłości branży transportowej. Mimo że jest to porażka, nadal wierzymy w projekt” – stwierdził Jan Huys, kierownik projektu zwiastuna Duo w firmie Ewals

Pod koniec 2022 roku pojawiły się jednak informacje, że rząd holenderski ponownie rozważy zestaw dwunaczepowy Duo jako realną opcję transportu po drogach Europy. Jest to znaczący krok naprzód dla projektu, który został niedawno odłożony. W decyzji rządu o zaakceptowaniu zestawu Duo uznano jego potencjał w zakresie pomocy w rozwiązaniu niektórych istotnych wyzwań stojących obecnie przed branżą transportową. Obejmują one redukcję emisji CO2, łagodzenie niedoborów kierowców i poprawę wydajności. Kolejnym krokiem w ramach projektu jest poszukiwanie dalszych zasobów na potrzeby jego realizacji. To powód, które może mieć przełomowy wpływ na sektor transportu w Holandii.
Duo jest rozwiązaniem aktualnych problemów branży logistycznej
Obecny system transportu w Europie musi być bardziej zrównoważony. Dzieje się tak dlatego, że w dużym stopniu opiera się on na pojazdach napędzanych silnikiem Diesla, które wytwarzają szkodliwe emisje. Ponadto brak kierowców stanowi poważny problem, który staje się coraz istotniejszy. Do tego branża transportowa nie jest postrzegana jako atrakcyjna opcja kariery dla młodych ludzi, a z drugiej strony rosnąca logistyka musi powodować większe zatory w ruchu.
Zestaw Duo oferuje przynajmniej częściowe rozwiązanie tych problemów. Jest to unikalna konstrukcja umożliwiająca połączenie dwóch naczep. Powyższe pozwala na przewóz większej liczby ładunków przy użyciu mniejszej liczby ciężarówek, tym samym ograniczając emisję i zatory, a jednocześnie łagodząc niedobory kierowców i poprawiając wydajność.

Przy tym zestaw naczep Duo można łatwiej zastosować na obszarach o małej gęstości zaludnienia, natomiast zastosowanie tej koncepcji na obszarach o dużej gęstości zaludnienia okazało się trudniejsze. Główną przeszkodą było terminowe ukończenie projektu, gdyż angażował wiele stron. Po drugie, koncepcja podważa obecne zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. manewrowanie na zakrętach czy rondach, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej interakcji z bardziej bezbronnymi użytkownikami dróg, takimi jak rowerzyści czy piesi). Aby temu zaradzić, drogi przeznaczone dla zestawów Duo zawsze będą wymagały większej uwagi, np. oceny sensu i przydatności. Celem byłoby zminimalizowanie interakcji z wartościowymi użytkownikami dróg, intensywność manewrów czy też, w razie potrzeby, dostosowanie zakrętów i rond na konkretnej drodze. Można to połączyć z zapewnieniem transportu Duo wyłącznie dla lokalizacji z bezpośrednim lub bliskim dostępem do autostrady oraz dodatkowym przeszkoleniem kierowców.
Jaki jest potencjał Duo Trailer w Europie?
Ewals Cargo Care oznacza innowacje logistyczne i podejmowanie kroków w kierunku bardziej zrównoważonego transportu. Po udanej premierze Ewalsa pierwszego unikalnego sprzętu, czyli przyczepy XLS w 2013 roku, przyszedł czas na kolejny krok. Transformacja rozpoczęła się w 2018 roku od wysiłków mających na celu stworzenie jeszcze bardziej wydajnego i zrównoważonego rozwiązania transportowego – Duo Trailer, znanego również jako Super EcoCombi (SEC). Jest to wyjątkowo długi zestaw ciężarówek składający się z ciągnika siodłowego i dwóch naczep Mega Huckepack XLS (13,60 m), które są połączone wózkiem.
Odpowiedź na potrzeby rynku
Korzyści z zestawu naczepowego Duo są dokładnie tym, czego potrzebuje obecnie rynek łańcucha dostaw – wyższa wydajność transportu przy jednoczesnej redukcji przeliczeniowej emisji CO2 (o 27%), minimalizacji presji na pracę kierowców i zatorów. Chociaż transport multimodalny może już zapewnić większą elastyczność łańcucha dostaw, Duo umożliwia wykorzystanie portów i terminali w jeszcze bardziej przyszłościowy sposób. To oczywisty kolejny krok w kierunku optymalizacji łańcucha dostaw, w którym transport zawsze może być przyszłościowy, a przełączanie między transportem drogowym, kolejowym i morskim bliskiego zasięgu nigdy nie było tak łatwe.
Gdzie znajduje się Duet na świecie?
W Europie koncepcja szybko się rozwija. Szwecja i Norwegia (od 2014 roku), Niemcy, Dania i Holandia (2021 roku) znajdują się w fazie testowej. W Finlandii Eco Combi (34,5 m/76 ton) z powodzeniem służy w codziennej pracy od ponad dwóch lat. Ponadto w Hiszpanii SEAT ma kilka tras, na których wykorzystuje się kombinacji Duo. Zarazem niektóre części świata już korzystają z zalet tej koncepcji. W Australii widok duetu (tam częściej określanego jako Double, B-double lub pociąg drogowy) jest powszechny na wybranych drogach w większości stanów. W pewnych częściach, np. w Australii Południowej, posunięto się o krok dalej, zezwalając na tak zwane „potrójne klasy A” (trzy przyczepy prowadzące do pojazdu o długości 53,5 m).
Partnerzy i rządy współpracujące
Aby osiągnąć cele klimatyczne, sektor transportu musi współpracować na rzecz innowacyjnej i ekologicznej mobilności. Dlatego, aby kontynuować twórczy sposób myślenia, Ewals Cargo Care nawiązał współpracę z firmami o podobnych poglądach, Holenderskim Stowarzyszeniem Transportu i Logistyki (TLN) oraz holenderskim Ministerstwem Infrastruktury i Gospodarki Wodnej (IenW), aby dalej rozwijać tę koncepcję.

Szwedzka Administracja Transportu otwiera drogi dla Duetu od 1 grudnia 2023 roku

Trafikverket (Szwedzki Zarząd Transportu) i inne władze lokalne pracują nad jednym celem: efektywniejszym i zrównoważonym połączeniem obszarów zainteresowania, takich jak porty, terminale i obszary przemysłowe. Jest to możliwe dzięki koncepcji Super EcoCombi, zwanej także Duo Trailer.
W związku z tym od 1 grudnia 2023 roku dopuszczone będą zestawy pojazdów o długości 34,5 m składające się z dwóch naczep lub trzech przyczep z jednym samochodem ciężarowym:

  • na otwartej sieci dróg o długości około 4500 km;
  • na państwowych drogach łączących o długości około 1400 km, umożliwiających dojazd ciężarówkom do sieci dróg otwartych, aby połączyć około 550 określonych obszarów docelowych, w tym ponad 200 obszarów przemysłowych Tylko powyższe obejmuje wstępne drogi państwowe; dobudowane zostaną lokalne drogi gminne.

Początkowo dostępne są dwa typy kombinacji dla długich pojazdów – Eco Super Combi i AB double Combi.
Podczas seminarium internetowego zorganizowanego 12 czerwca Trafikverket stwierdził, że umożliwi to organizacjom komercyjnym i branży transportowej wniesienie wkładu w kwestię otwarcia dodatkowych dróg łączących. Firmy powinny przede wszystkim kontaktować się w tej sprawie z lokalnymi gminami i władzami. W kolejnych latach Trafikverket będzie stale współpracować z władzami lokalnymi, firmami i przemysłem, aby zidentyfikować nowe obszary zainteresowania, w których można i należy rozbudowywać sieć drogową.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent