Prototyp samochodu wodorowego TATRA powinien zostać ukończony jesienią

W Tatrze trwają obecnie prace nad kilkoma alternatywnymi systemami napędowymi dla ciężarówek jednym z tych nowych opracowań jest projekt ciężkiej ciężarówki z wodorowymi ogniwami paliwowymi, którą podmiot buduje we współpracy z jego partnerami na podwoziu nowej generacji serii modelowej TATRA FORCE w 4-osiowej wersji 8×8..

Będzie to pojazd dla sektora górniczego, ponieważ Tatra chce przetestować nowe technologie w najbardziej wymagających warunkach, gdzie normalnie poruszają się jej samochody. Dlatego też chce trzymać się zasady niezależności od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej, takich jak ładowarki i tym podobne. Pojazdy TATRA muszą mieć przy sobie źródło energii elektrycznej, aby funkcjonować zawsze i wszędzie niezależnie od terenu, warunków klimatycznych i dostępności infrastruktury. Układ napędowy z ogniwami paliwowymi to jeden ze sposobów, w jaki można to osiągnąć. Pierwszy prototyp powinien być ukończony we wrześniu lub październiku, a następnie firma chce go również zaprezentować fachowcom i klientom oraz miłośnikom motoryzacji.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent