13 października w siedzibie Spółki JELCZ Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Zarządu z załogą, w którym wziął udział Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak- Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, przedstawiciele lokalnych władz związku zawodowego Solidarność oraz lokalni włodarze. Pracownicy zostali poinformowani o finalizującym się procesie dokapitalizowania Spółki, związaną z nim rozbudową zakładu, a także o zawartych w ostatnich dniach kluczowych dla Spółki umowach.

– Spółka JELCZ zaangażowana jest we wszystkie kluczowe programy modernizacji Sił Zbrojnych, dlatego też aktywnie podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych. Dziś spółka jest liderem w segmencie dostaw podwozi pod zabudowy specjalistyczne dla Wojska Polskiego, produkujemy pojazdy w układzie napędowym 4×4, 6×6, 8×8 i 10×10 nieopancerzone oraz opancerzone. Bierzemy także udział w najważniejszych programach modernizacji Polskich Sił Zbrojnych takich jak WISŁA, NAREW czy PILICA. Niezawodne pojazdy S02 produkowane od 2014 roku stanowią obecnie podstawę zaplecza logistycznego Wojska Polskiego. Dziś JELCZ to przede wszystkim niekwestionowany lider w segmencie dostaw podwozi pod zabudowy specjalistyczne, a to w najprostszym ujęciu oznacza, że niemal wszystkie tworzone obecnie na potrzeby wojska zabudowy specjalistyczne tj. wyrzutnie Chunmoo, HIMARS, stacje kryptograficzne, mobilne węzły łączności czy cysterny są posadowione na naszych podwoziach. Ostatnie miesiące to przede wszystkim praca nad pojazdami 3 generacji, które w pierwszej kolejności staną się bazą pod wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Realizacja tych wszystkich projektów nie byłaby możliwa bez państwa pracy realizowanej z pełnym zaangażowaniem – powiedział do załogi Marcin Runowicz Prezes Zarządu JELCZ Sp. z o.o.

Gospodarze spotkania podkreślali, że rozwój JELCZA, to oczywiście nowe miejsca pracy, nie tylko w samej spółce, ale i w regionie. To tu lokalnie w Jelczu-Laskowicach zostanie wybudowany nowy obiekt produkcyjny. Aby zapewnić jego obsługę i pełne wykorzystanie możliwości konieczne będzie zwiększenie liczby pracowników Spółki. Spółka będzie poszukiwać pracowników produkcyjnych, ale niezbędna będzie także kadra inżynierska oraz pracownicy administracyjni niezbędni do formalnej obsługi zwiększonej liczby zamówień.

– Dziś mogę Państwu przekazać informację o zatwierdzeniu przez organy korporacyjne oraz Komitet Inwestycyjny Polskiej Grupy Zbrojeniowej Biznesplanu, który zakłada dofinansowanie Spółki kwotą 680 mln zł. Jest to kwota, która pozwoli nam przeprowadzić rozbudowę przedsiębiorstwa i umożliwi wzniesienie nowej hali z nowoczesnym parkiem technologicznym. Fabryka ma powstać w Jelczu-Laskowicach. W ostatnich dniach Spółka podpisała umowę na dostawę podwozi oraz samochodów ciężarowych marki Jelcz (6×6 i 8×8), na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile, wchodzące w skład zakontraktowanych podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych. Łączna wartość umowy to 470 mln zł. Aktualnie w fazie uzgodnień jest aneks, który dotyczy utworzenia magazynu buforowego części zamiennych oraz ustawienia nowego potencjału wyposażenia produkcyjnego. Na ten cel Spółka otrzyma dokapitalizowanie w wysokości 105 mln zł. W związku ze wzrostem liczby zamówień kierowanych do Spółki zatrudnienie w najbliższym okresie wzrośnie o kilkaset osób, a wszystkich chętnych zapraszamy już teraz do składania aplikacji– podkreślał Tomasz Bajsarowicz Członek Zarządu JELCZ Sp. z o.o.

– Spółka JELCZ jako lider w segmencie dostaw podwozi dla Wojska Polskiego, chcąc sprostać wyzwaniom stawianym polskiemu przemysłowi obronnemu musi się rozwijać i zdecydowanie zwiększać swoje zdolności produkcyjne. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej o dokapitalizowaniu ma umożliwić wybudowanie nowej fabryki wyposażonej w nowoczesną i wydajną linię produkcyjną, która umożliwi produkowanie nawet do 2000 pojazdów rocznie. Tworzone przez Spółkę produkty są bazą dla niemal wszystkich programów modernizacji Polskich Sił Zbrojnych. Spółka z sukcesem zrealizowała serie kilku nowych typów pojazdów do programu Wisła, aktualnie tworzy nośniki dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS i Chunmoo. Spółka jest zdecydowanie w przełomowym momencie, stoi przed wyzwaniem stworzenia nowej fabryki w bardzo krótkim czasie. Celem jest pozyskanie jeszcze w tym roku nieruchomości, na których powstaną nowe, zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, które umożliwią produkcję nie tylko na rynek polski, ale także na rynki europejskie– powiedział uczestniczący w spotkaniu Sebastian Chwałek Prezes Zarządu PGZ S.A.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent