Być może rozwiązaniem byłby zestaw klasy HCT do przewozu wiórów o długości 34 metrów i masie 98 ton.
Celem projektu było zbadanie wpływu zestawu na zrębki o długości 34 m i masie 98 ton na efektywność energetyczną, ekonomikę pracy kierowcy, funkcjonalność w aktualnych warunkach ruchu drogowego oraz zbadanie dokładności systemu ważenia. Zestaw składa się z:

  • 4-osiowego podwozia ciężarówki w układzie napędowym 8×4, z osiami z tyłu w układzie tridem, który tworzą napędowy tandem i tylna oś z pojedynczym ogumieniem, skręcana przeciwbieżnie w stosunku do przednich kół kierowanych;
  • 2-osiowego wózka łacznikoweho – tzw. dolly;
  • 3-osiowej naczepy łącznikowej, z funkcją podnoszenia dwóch osi – pierwszej i ostatniej – trzeciej w trakcie jazdy bez ładunku;
  • 3-osiowej naczepy z tyłu, z funkcją podnoszenia pierwszej osi podczas jazdy bez ładunku.Do tego osie wszystkich naczep zaopatrzono w niskoprofilowe ogumienie bliźniacze w celu: obniżenia położenia środka ciężkości, wzrostu pojemności ładunkowej oraz zmniejszania nacisku jednostkowego na nawierzchnię dróg.

Po długim procesie uzyskiwania pozwolenia na eksploatację przedmiotowej trasy zestawy mogły zostać wprowadzone do ruchu, najpierw w wersji 74-tonowej w 2014 roku, a następnie w wersji 98-tonowej w lutym 2020 roku. Przeprowadzono szereg badań dotyczących paliwa technologii konsumpcji i ważenia. Na podstawie tych badań możliwe było dokonanie analiz koniunktury gospodarczej.
Wynik pokazuje, że pojazd HCT o masie całkowitej do 98 ton i długości 34 metrów nie ma niespodziewanych problemów z poruszaniem się i funkcjonowaniem nawet w stosunkowo dużym ruchu miejskim. Większy pojazd o masie 98 ton wydaje się korzystny ekonomicznie pod warunkiem, że można go załadować do masy całkowitej przekraczającej 80 ton, co odpowiada w przybliżeniu 50 tonom masy ładunku. W pozostałych przypadkach najbardziej opłacalny wydaje się mniejszy pojazd o masie 64 ton. Wykazano też, że 74-tonowy zestaw testowany przez większą część czasu trwania projektu jest wrażliwy na wielkość ładunku i dlatego w tym badaniu nie dał pozytywnych wyników pod względem oszczędności paliwa.
Testowane metody ważenia przez układ wewnętrzny pojazdu wykazały zbyt duże niepewności pomiarów, aby można było je zastosować do praktycznego oszacowania masy.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent