IVECO dostarcza siedem pojazdów S-Way CNG firmie Mantova Ambiente, co wzbogaca jej flotę o siedem nowych śmieciarek zagęszczarek ładowanych od tyłu o niskim wpływie na środowisko. Pojazdy S-Ways w modelach AD 190S34/P i AD260 S34/P będą wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów i zasilane metanem CNG kompatybilnym z biometanem. Ponadto sprzęt do zagęszczania posiada pojemniki o pojemności od 18 do 25 m3, a konfiguracja aut została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej wykonywać tę czynność. Dlatego oprócz innowacyjnych systemów podnoszących bezpieczeństwo, takich jak ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), obecnie będących standardem w ciężarówkach IVECO, szczególnie interesujące są zastosowane rozwiązania, takie jak na przykład automatyczna skrzynia biegów Allison ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym oraz pionowy wylot spalin. S-Way CNG oferuje przewoźnikom przewagę konkurencyjną w postaci ekologicznego i opłacalnego rozwiązania przy najlepszych całkowitych kosztach operacyjnych w swojej kategorii, a ponadto dzięki zastosowaniu biometanu osiąga się doskonały cykl gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności związanej z odbiorem odpadów, dla dobro ludzi i środowiska.

Mantova Ambiente, spółka z grupy Tea di Mantua, zajmuje się wywozem śmieci, sprzątaniem terenu, publicznymi terenami zielonymi oraz zarządzaniem oczyszczalniami i zakładami unieszkodliwiania odpadów na terenie 48 obsługiwanych gmin. Każdy zebrany materiał jest waloryzowany i wysyłany do najwłaściwszej instalacji odzysku, aby zminimalizować ilość frakcji przeznaczonej na składowisko. W szczególności Mantova Ambiente dostarcza większość zebranych odpadów organicznych do nowego zakładu przetwarzania i waloryzacji znajdującego się w Grupie Tea, którego jest częścią i w którym jest produkowany biometan, tym samym stanowiąc dobry przykład gospodarki o obiegu zamkniętym polegającej na samodzielnej produkcji paliwa zielony, aby zasilać pojazdy we własnej flocie. Oreste Debiasi, kierownik floty pojazdów w Mantova Ambiente, oświadczył „Dostarczając dodatkowe IVECO S-Way, firma Mantova Ambiente z dumą odnawia swoje zaufanie do IVECO, producenta, którego cenimy za konkretne zaangażowanie w ekologiczną transformację swoich silników, ze szczególnym uwzględnieniem zasilania gazem ziemnym i biometanem”. Diego Moreschi, kierownik sprzedaży gam średniej i ciężkiej w Officine Brennero, dodał „Jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerami tak ważnej rzeczywistości w rejonie Mantui, takiej jak Mantova Ambiente, i świętowaliśmy dostawę w wyjątkowej lokalizacji, takiej jak Palazzo Te w Mantui” . Dzięki tym dostawom firma Mantua kontynuuje ciągłe odnawianie swojej floty, jeszcze bardziej zwiększając udział pojazdów o niskim wpływie na środowisko w celu odzysku i waloryzacji zebranych odpadów, a jednocześnie udostępnia swoim klientom zaawansowane technologicznie pojazdy operatorów, co również przynosi korzyści w zakresie bezpieczeństwa jazdy i większej wydajności.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent