Od teorii do testów. Projekt HITS, którego celem jest poszukiwanie rozwiązań dla rozwiązań transportowych w miastach przyszłości, jest przygotowywany i rozpoczyna w Sztokholmie próby różnych teorii w rzeczywistych warunkach.

Jak należy dostarczać ładunki w środowisku o dużym natężeniu ruchu? Jakie wymagania środowiskowe należy rozwiązać i jakie przepisy mają zastosowanie? Pytań jest wiele i aby znaleźć odpowiedzi, wiele różnych organów musi współpracować w zupełnie nowy sposób. Docelowy obraz to elastyczne rozwiązania transportowe w centrach miast już w 2030 roku.

Projket zaczyna się od trzech różnych skojarzonych sfer. Po pierwsze następuje próba zrozumienia, w jaki sposób można usprawnić transport w miastach, unikając ruchu w godzinach szczytu, wykorzystując istniejącą infrastrukturę i optymalizując wskaźnik obłożenia wszystkich pojazdów. Drugi zagdanienie to zrozumienie, w jaki sposób można najlepiej wykorzystać transport, obszary załadunku i przestrzenie, w których poruszają się pojazdy  Trzecim obszarem jest zaś to, jak najlepiej wykorzystać przyszłe technologie, takie jak cyfryzacja, automatyzacja i elektryfikacja.

Wiele interesariuszy musi ze sobą współpracować

Częścią wyzwania są istniejące przepisy, które nie nadążają za rozwojem nowych, cichych pojazdów zasilanych akumulatorami. Gdzie prawo nadal uważa, że transport hałasuje i jest szkodliwy dla środowiska. Umożliwienie nocnych dostaw zmniejszyłoby korki na ulicach w godzinach szczytu i poprawiło środowisko pracy kierowców. Przyniosłoby to również bezpieczniejsze dostawy m.in. do szkół i szpitali, gdyż mogą one się odbywać w czasie, gdy nie ma zbyt wielkiego ruchu. Koordynacja transportu jest korzystna zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla miasta, ponieważ zmniejsza się ruch uliczny. Nabywcy uslug transportu, przewoźnicy, a w wielu przypadkach także odbiorcy transportu zyskują na współpracy, głównie w odniesieniu do udostępniania danych i integracji systemów.

Prawdziwe testy

Poprzednie badania wykazały, że jazda nocą może zwiększyć wydajność nawet o 40 procent. Teraz nacisk został rozszerzony, aby objąć więcej kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, zagdanieniami bezpieczeństwa osobistego i innymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Latem 2023 roku firma transportowa HAVI Log rozpocznie kilka projektów pilotażowych z bezzałogowymi dostawami poza godzinami szczytu do różnych restauracji McDonald’s w centrum Sztokholmu. W gminach Södertörn Widriksson będzie organizował skoordynowane transporty poza szczytem do domów spokojnej starości, aby przetestować, w jaki sposób przepływy mogą być bardziej wydajne i stworzyć bezpieczne środowisko zewnętrzne dla mieszkańców.

Dzięki pomiarom i modelowaniu rozwiązań transportowych stworzono wizję zrównoważonej dystrybucji ładunków w dystrykcie na północ od Hamngatan (NoHa) w Sztokholmie. Ambicją jest dowiedzieć się, jakie wyzwania pojawiają się, gdy teorie spotykają się z rzeczywistością poprzez szereg projektów pilotażowych.

Aby doprowadzić do zmiany, właściciele nieruchomości zostali zidentyfikowani jako ważna grupa docelowa. W tym kontekście dynamiczne i fizyczne punkty składowania i przeładunku stanowią przykład, gdzie zaangażowanie właścicieli nieruchomości staje się konieczne.

Czy można przetestować przyszłość?

W ramach projektu opracowano trzy scenariusze, które obecnie umożliwiają zbadanie różnych zagadnień związanych z logistyką miejską. Dzięki nim kilka współpracujących stron projektu może zainspirować się w nowy i bardziej otwarty sposób oraz przedyskutować, w jaki sposób w przyszłości da się rozwiązać obecne wyzwania. Kolejnym testowanym obszarem pozostaje to, w jaki sposób ten sam pojazd, najlepiej autonomiczny, może dostarczać ładunki do kilku odbiorców w jednym miejscu, a następnie zabierać stamtąd odpady z nich. To rozwiązanie, które byłoby dobre zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla środowiska. W działania te jest zaangażowanych wiele stron, chcących się uczyć nowych rzeczy i zobaczyć, jak można poprawić sytuację transportową w miastach. To jedna z prawdziwych zalet tego projektu, chęć wszystkich zaangażowanych do współpracy i zmiany.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent