Multi-energetyczny koncern Repsol, Grupo Sesé i Scania przy wsparciu takich firm jak SEAT, CUPRA i Coca-Cola Europacific Partners promowali pierwsze w Hiszpaniitesty z wykorzystaniem zrównoważonego paliwa odnawialnego nowej generacji do drogowego transportu ładunków. Podkreśla to determinację, z jaką różni uczestnicy łańcucha dostaw muszą redukować swoje emisje i dekarbonizować swoje procesy logistyczne. Dziesięć ciężarówek Scania z Grupo Sesé przeprowadziło testy pilotażowe z wykorzystaniem paliw odnawialnych Repsol w celu zmniejszenia emisji CO2 o 90%.

Grupo Sesé i Repsol wraz ze Scanią, która wniosła swoje doświadczenie w stosowaniu HVO, oraz przy wsparciu SEAT, CUPRA i zaangażowaniu Coca-Cola Europacific Partners, po raz pierwszy w Hiszpanii rozpoczęli projekt pilotażowy z paliwami odnawialnymi w celu promowania dekarbonizacji w transporcie drogowym ładunków i samochodów. Dziesięć ciężarówek Scania z Grupo Sesé będzie jeździło do maja 2023 roku po Hiszpanii i Europie, wykorzystując zaawansowane biopaliwa. Ten projekt pokazuje zaangażowanie i determinację różnych podmiotów w łańcuchu dostaw, aby zredukować emisje i dekarbonizować procesy logistyczne.

Paliwo odnawialne firmy Repsol to zaawansowane biopaliwo wytwarzane z pozostałości, takich jak zużyte oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce oraz pozostałości rolne i leśne, które nie są wykorzystywane do produkcji żywności. To paliwo jest zgodne z certyfikatami zrównoważonego rozwoju wymaganymi przez dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej. Ponadto produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne, które gwarantują jego zastosowanie w istniejących pojazdach Grupo Sesé bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek.

Paliwa odnawialne stanowią realną alternatywę dla zrównoważonej mobilności dla wszystkich segmentów transportu, głównie w sektorach takich jak lotnictwo, transport morski i ciężki transport drogowy.

Po zakończeniu pierwszej fazy pilotażu we wrześniu uczestnicy przedstawili dane, które potwierdziły redukcję emisji CO2 uzyskaną przy wykorzystaniu paliwa odnawialnego, co według dotychczasowych badań może oznaczać 90% redukcję emisji.

Różni aktorzy tej inicjatywy i projektu przedstawiają swoją wizję i powody swojego udziału:

Dla Fran Mirandy, dyrektora Repsol ds. nieruchomości, floty i rolnictwa, „sojusz z Grupo Sesé jest kolejnym dowodem zaangażowania Repsol w paliwa odnawialne, jedną z głównych dźwigni, aby w 2050 roku stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Paliwa odnawialne są rozwiązaniem, które już zmniejszają emisje CO 2 z transportu, i są kompatybilne z obecną flotą pojazdów oraz istniejącą infrastrukturą dystrybucji i tankowania bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Paliwa te poszerzają zakres niskoemisyjnych technologii mobilności, pomagając użytkownikom wybrać tę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom”.

Alberto Linares , dyrektor ds. autobusów, silników i zrównoważonego rozwoju w Scania Ibérica , powiedział „Dla Scanii udział w tym pilotażu z naszymi partnerami REPSOL i SESÉ to przyjemność. Zastosowanie HVO w samochodach ciężarowych Scania nie jest niczym nowym, od wielu lat używamy HVO w krajach Europy Środkowej i Północnej. Dla Scanii HVO jest prawdziwą alternatywą, a ten projekt stanowi kolejny krok w kierunku celów Scanii w zakresie dekarbonizacji (Scania Science Based Targets). Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia w 2025 roku emisji CO2 sprzedawanych przez nas pojazdów o 20% w porównaniu z emisją CO2 pojazdów, które sprzedaliśmy w 2015 roku. Zastosowanie HVO ma ogromny wpływ na redukcję emisji i pomoże nam pomóc osiągać cele. Ze swojej strony Daniel López Bárcena , dyrektor ds. logistyki dla Hiszpanii w Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), podkreśla, że „ta inicjatywa pozwala nam zbliżyć się do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym naszym łańcuchu wartości. Nasza strategia zakłada maksymalne ograniczenie emisji i realizację projektów kompensacyjnych tylko wtedy, gdy nie możemy już ich ograniczać. Do tego niezbędne jest zaangażowanie wszystkich członków łańcucha i realizacja wspólnych inicjatyw, takich jak ta, którą dzisiaj prezentujemy. Dzięki Grupo Sesé robimy postępy w kierunku bardziej zrównoważonego transportu naszych produktów, przyczyniając się do naszego celu, jakim jest zerowa emisja netto do 2040 roku”. Rafael Sánchez , kierownik Outbound Planning & Zero Impact Logistics w SEAT SA , podkreśla, że „wykorzystanie paliw odnawialnych w transporcie części i samochodów jest częścią strategii dekarbonizacji marek SEAT i CUPRA, wraz z innymi działaniami, takimi jak zwiększenie kontyngentu kolejowego czy przyszłe wykorzystanie pojazdów elektrycznych. Naszym celem jest osiągnięcie w 2030 roku 30% redukcji emisji i neutralności śladu węglowego w logistyce w 2050 roku”. Héctor Cebrián – w Grupo Sesé Public Affairs i Dekarbonization Projects, ocenił „Jako firma mamy przed sobą ekscytujące wyzwanie bycia agentem zmian w zakresie dekarbonizacji, dostarczania innowacyjnych i unikatowych rozwiązań dla potrzeb naszych klientów. Ten projekt nie tylko doskonale wpisuje się w naszą strategię dekarbonizacji zakładającą osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, ale stanowi też wyraźny przykładem na to, że współpraca między wszystkimi podmiotami w łańcuchu dostaw jest prawdziwym sposobem na urzeczywistnienie wspólnych celów zrównoważonego rozwoju. Jako firmy naszym obowiązkiem jest podjęcie tego wyzwania z motywacją i zapałem”.

   Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent