W obliczu pilnej potrzeby odejścia od niezrównoważonego modelu skoncentrowanego na produkcji, zarówno ze względu na środowisko, jak i społeczeństwo, Renault Trucks wybrało nową ścieżkę dla samochodów ciężarowych: gospodarkę o obiegu zamkniętym.
W obliczu potrójnego wyzwania, jakim są neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, ochrona zasobów naturalnych oraz niedobór komponentów przemysłowych, gospodarka o obiegu zamkniętym jest niewątpliwie najlepszą odpowiedzią. Okrężność wpływa bowiem na wszystkie aspekty działalności. Zmusza do rozważenia wpływu danej działalności na środowisko, do ponownego przemyślenia podejścia do projektowania i wytwarzania produktów, zrozumienia łańcucha wartości oraz rozwoju modeli komercyjnych i zdolności do zapewniania wartości dodanej klientom. Konkretne działanie opiera się na trzech filarach: regeneracji, zmianie przeznaczenia i powrocie. Cel jest jasny: przedłużyć wartość ciężarówek i części tak długo, jak to możliwe, przy takich samych gwarancjach jakości i rentowności, jak w przypadku nowych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w Renault Trucks. Ugruntowana rzeczywistość, ukazana za pomocą obrazów i liczb
Zakłady dedykowane gospodarce o obiegu zamkniętym
1. Bourg-en-Bresse, Francja
Fabryka specjalizuje się w konwersji używanych samochodów
2. Limoges, Francja
Zakład specjalizował się w regeneracji podzespołów mechanicznych
3. Flen, Szwecja
Zakład specjalizował się w renowacji podzespołów silników
Korzyści

-85% – asortyment części REMAN pozwala zaoszczędzić do 85% surowców.
95% – recykling: ciężarówki w 95% nadają się do recyklingu, a ponad 98% do odzysku
(wg ISO 22628)
-7,7 t – zregenerowana ciężarówka Renault może zredukować emisję aż 7,7 tony CO2 w porównaniu do swojego nowego odpowiednika.

Oszczędność jest koniecznością: możliwa jest inna droga, „ściśle konieczna”, polegająca na ścisłym odpowiadaniu na potrzeby – ani mniej, ani więcej – we własnej konsumpcji i tym, co koncern oferuje swoim klientom. Aby skutecznie działać na rzecz dekarbonizacji transportu, podejście to jest nierozerwalnie związane z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zobowiązania na rok 2030

  • 30% przychodów ze sprzedaży części zamiennych będzie pochodzić z części ponownie wykorzystanych;
  • 1200 ciężarówek Renault zregenerowanych lub ponownie przystosowanych do ekspoloatacji

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
Renault Trucks kieruje się definicją i zasadami Fundacji Ellen MacArthur: „W naszej obecnej gospodarce bierzemy materiały z Ziemi, wytwarzamy z nich produkty i ostatecznie wyrzucamy je jako odpady – proces jest liniowy. Natomiast w gospodarce o obiegu zamkniętym w pierwszej kolejności zatrzymujemy produkcję odpadów. Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na trzech zasadach wynikających z projektowania: eliminuj odpady i zanieczyszczenia, wprowadzaj do obrotu produkty i materiały (w ich najwyższej wartości), regeneruj przyrodę. Gospodarka o obiegu zamkniętym, oparta na przejściu na energię i materiały odnawialne, to odporny system, który jest dobry dla biznesu, ludzi i środowiska”.

Jaka była podróż Renault Trucks w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym?
Zamiast produkować nowe ciężarówki i części, korzystając z zasobów planety, w 2019 roku przyjęto podejście oparte na obiegu zamkniętym, w którym są stale robione postępy. Wprowadzono rozwiązania wydłużające żywotność własnych pojazdów, aby klienci mogli je dłużej użytkować.
Pierwszym krokiem była modernizacja używanych ciężarówek, aby dać im drugie życie. Doprowadziło to do powstania Fabryki Używanych Samochodów Ciężarowych, umożliwiającej przekształcanie pojazdów i zmianę ich przeznaczenia tak, aby były bardziej dostosowane do wymagań rynku. Od 2019 roku koncern oferuje gamę regenerowanych aut pod własną marką.
Następnie rozpoczęto walkę ze starzeniem się, aby przedłużyć pierwsze życie samochodów, aby ich pierwsi właściciele mogli z nich intensywnie korzystać przez dłuższy czas. Propozycja regenerowanego taboru skierowana jest do klientów posiadających duże floty, którzy zamiast odnawiać swój pojazd, decydują się na regenerację. Ich ciężarówki są oceniane, komfort kabiny jest przeprojektowany, a Renault pracuje nad układem napędowym, aktualizując pojazd do najnowszego oprogramowania (szczególnie pod kątem zużycia paliwa i emisji CO2). Dzięki temu może zapewnić klientom własne odnowione ciężarówki, zamiast sprzedawać im nowe pojazdy, zgodnie z podejściem „ściśle niezbędne”.
To podejście okrężne dotyczy również części zamiennych. Zdecydowano się rozszerzyć zakres regeneracji i ponownego wykorzystania części zamiennych i podzespołów. Do tej pory zakłady w Limoges były jedynym zakładem specjalizującym się w regeneracji części od samochodów klasy tonażowej ciężkiej (skrzynie biegów, silniki itp.). Obecnie podmiot znajduje się w trakcie budowy zakładu demontażu swoich ciężarówek w celu odzyskania i powrotu do eksploatacji, po oczyszczeniu i odnowieniu, wszystkich części, które mają wysoki potencjał ponownego użycia. Nieustannie naprawiając, regenerując, zmieniając przeznaczenie swoich aut i zwracając części, dodaje nową wartość, przedłuża ich żywotność i utrzymuje je w ciągłym ruchu. Ponieważ ciężarówki są wieczne!
Czy innowacje można pogodzić z podejściem cyrkularnym?
Innowacja nie jest wyścigiem po nowość. Dla Renault Trucks kwestia przede wszystkim dotyczy zaprojektowania pomysłowych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań, które chronią zasoby naturalne i redukują emisję gazów cieplarnianych. Podważając modele produkcji i oferty, innowacje mają na celu zachęcanie do pojawiania się konkretnych pomysłów, aby w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby klientów, jednocześnie zmniejszając swój wpływ.
Jakie redukcje obciążenia dla środowiska zapewnia zakup używanego pojazdu?
Wydłużając żywotność ciężarówek, redukuje się emisję CO2 o 7,7 (?) tony na każdą zregenerowaną ciężarówkę. Redukcję tę oblicza się w odniesieniu do minerałów, które należało wydobyć, części, które należało wytworzyć, oraz operacji produkcyjnych, które należało wykonać, aby powstał nowy pojazd.
Na czym polega regeneracja ciężarówki?
Produkty i materiały muszą być używane tak długo, jak to możliwe. Rozwiązania, które wprowadzono, aby przedłużyć żywotność własnych pojazdów, aby klienci mogli je dłużej użytkować, nazywano Regenerate. Wydłużone cykle życia przyczyniają się do ograniczenia spożytkowania zasobów, pomagają zmniejszyć ślad węglowy i minimalizują wpływ na środowisko. Decydując się na regenerację pojazdów we flocie klientów i wykorzystanie ich w ten sposób przez dłuższy okres, unika się produkcji nowych pojazdów, co zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne i energię potrzebną do ich produkcji.
Jakie korzyści dla środowiska mają regenerowane ciężarówki?
Regeneracja pojazdów promuje podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym na kilka sposobów:
1. Ponowne wykorzystanie zasobów: regeneracja używanego pojazdu zwykle polega na naprawie lub wymianie wadliwych lub zużytych części, a nie na ich wyrzucaniu i zastępowaniu nowymi. Wydłuża to żywotność pojazdu i pozwala uniknąć zużycia nowych zasobów do produkcji nowych części, w ten sposób zmniejszając zapotrzebowanie na surowce i energię potrzebną do wytworzenia nowych części.
2. Redukcja odpadów: Regeneracja używanego pojazdu minimalizuje ilość odpadów związanych z przemysłem motoryzacyjnym, zapobiegając złomowaniu lub zniszczeniu pojazdu. Odzyskane używane pojazdy są poddawane regeneracji i ponownie wprowadzane na rynek, dzięki czemu nie stają się odpadami i pomagają zmniejszyć ilość odpadów generowanych przez przemysł motoryzacyjny.
3. Zmniejszony ślad węglowy: Produkcja nowych pojazdów ma znaczący wpływ na środowisko ze względu na emisję gazów cieplarnianych związaną z wytwarzaniem, transportem i przetwarzaniem materiałów. Regenerując pojazdy używane, unika się produkcji nowych pojazdów i ogranicza ich wpływ na emisję gazów cieplarnianych.
Jakie są korzyści ze zmiany przeznaczenia ciężarówki?
Oszczędności: przebudowa może być tańsza niż zakup nowego pojazdu, chociaż zależy to od rodzaju pojazdu i złożoności przebudowy.

Zmniejszony ślad węglowy: dokonując konwersji istniejącego pojazdu, unika się produkcji nowego pojazdu i zmniejsza jego wpływ na emisję gazów cieplarnianych.
Personalizacja: konwersje pojazdów dają również możliwość ich dostosowania do gustów i potrzeb właściciela. Opcje dostosowywania mogą obejmować wybór pojemności akumulatora, zasięgu pojazdu i konfiguracji silnika.
Potencjał do tworzenia miejsc pracy: przebudowa pojazdów może też stworzyć możliwości zatrudnienia dla osób posiadających umiejętności mechaniczne i produkcyjne. Może to pobudzić lokalną gospodarkę i zapewnić dobrze płatne miejsca pracy w branży.
W jaki sposób Renault Trucks udaje się ponownie wykorzystać uszkodzone części zgromadzone w swojej sieci napraw?
Zepsute części są często postrzegane jako odpady, ale w Renault Trucks postrzega się je jako szansę. Dzięki własnemu programowi regeneracji uszkodzone części zebrane we własnej sieci napraw otrzymują drugie życie w wyniku rygorystycznego procesu przemysłowego. Zdemontowane, oczyszczone, sprawdzone, zregenerowane, ponownie zmontowane i w pełni przetestowane, odzyskują swoje pierwotne właściwości i wydajność. Następnie są ponownie wprowadzane na rynek części zamiennych i gotowe do przejechania setek tysięcy dodatkowych kilometrów.
Jaki jest wpływ regeneracji na środowisko?
Nadanie częściom drugiego życia ma znaczący wpływ na środowisko w porównaniu z zakupem nowej części. Produkcja regenerowanych części wymaga do 85% mniej surowców i 80% mniej energii. W 2022 roku ponad 1900 ton CO2 (co odpowiada emisji CO2 przez pociąg dużych prędkości po pokonaniu 805085 km) zostały zaoszczędzone dzięki wymianie wszystkich części Reman w autoryzowanej sieci naprawczej.
Czy ciężarówkę można poddać recyklingowi?
Ciężarówki Renault w 95% nadają się do recyklingu i w 98% do odzysku zgodnie z normą ISO 22628. Każda część jest oznaczona, aby ułatwić skierowanie jej do odpowiedniego zakładu zajmującego się recyklingiem. Części objęte europejskim prawodawstwem REACH dotyczącym produkcji i stosowania substancji chemicznych są systematycznie rejestrowane i oznaczane odpowiednim organom. To dzięki temu globalnemu procesowi i licznym praktycznym środkom podjętym w celu wprowadzenia planów w życie koncern stał się pionierem podejścia opartego na obiegu zamkniętym do oferowania pojazdów użytkowych i zabezpieczył swoją pozycję lidera w przejściu na zrównoważony transport.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent