W następstwie przechodzenia do tzw. Poziomu 4.0 obecnie coraz częściej czołowi wytwórcy opon nie sprzedają już samego ogumienia, a kompletne oponowe rozwiązanie transportowe, będące produktem powiązanym i zintegrowanym, obejmującym samą oponę oraz zespół towarzyszących jej – ściśle z nią skojarzonych usług dodatkowych – w myśl zasady opona plus usługowa koncepcja. Przejawem tego staje się przykładowo czasowy wynajem opon na ustalonych warunkach – za określoną opłatą za określony przebieg, w myśl zasady pay-per-use/pay-per-km. Powyższe oznacza płatność za wykorzystanie – jazdę – pokonany dystans. Jest to tzw. TaaS – Tyre as a Service – czyli opona jako usługa.

W tym kontekście Goodyear wskazuje na zasadnicze wyzwania związane z segmentem opon. Są nimi:

 1. serve plus service – wsparcie plus obsługa;

 2. łatwość – simplicity;

 3. redukcja emisji;

 4. wysoka customizacja – indywidualizacja rozwiązań przygotowywanych pod kątem konkretnego klienta;

 5. rodzaj floty;

 6. przewidywanie – informacja dla kierowcy i operatora floty

 7. prewencja – właściwie prowadzona pozwala zapobiegać nawet 80% awarii ogumienia.

Wszystko to zachodzi w sytuacji, gdy floty transportu drogowego rywalizują na wszystkich frontach. Menadżerowie i właściciele flot działają bowiem teraz pod presją większa niż kiedykolwiek wcześniej, stawiając czoła różnym wyzwaniom, Są nimi:

 1. Nieskuteczność operacyjna – czas zmarnowany na lokalizowanie zasobów, brak optymalizacji ładunków i tras, nieplanowane przestoje i serwisy, nieefektywna jazda, prace administracyjne.

 2. Problemy z bezpieczeństwem – incydenty i wypadki drogowe, uszkodzenia infrastruktury i pojazdów, ranni i ofiary śmiertelne.

 3. Obniżone marże – wysoki całkowity koszt posiadania (pojazdy, paliwo, serwis) koszty awarii, kary za opóźnienia w dostawie, koszty spełniania wymagań klienta i norm prawnych.

 4. Stale zmieniające się przepisy – redukcja emisji CO2 i zgodność z globalnym rozporządzeniem UE dotyczącym bezpieczeństwa.

 5. Większa konkurencja – ciągła potrzeba wyróżniania się na tle rywali.

 6. Złożoność operacyjna – występuje wielu dostawców, wiele systemów zarządzania i platformowej.

W takich realiach szczególnego znaczenia nabierają informacje i dane oraz towarzysząca im transformacja cyfrowa. I to właśnie transformacja cyfrowa stanowi dla branży jedno z największych wyzwań. W tym kontekście wykorzystanie danych cyfrowych sprawi, że floty staną się:

 • bardziej oszczędne – wykorzystanie danych i technologii do redukcji kosztów, poprawy obsługi klienta, zmniejszenia kar za opóźnienia w dostawach – dane jako narzędzie skutecznie spożytkowane do poprawy efektywności

 • ekologiczne – wykorzystanie danych do udowodnienia klientom zrównoważonego rozwoju i wykazania zgodności ze zmieniającym się prawodawstwem;

 • bezpieczniejsze – wykorzystanie danych i technologii do zmniejszenia liczby wypadków i przestojów oraz poprawy samopoczucia kierowców. W rezultacie bardziej wydajne operacje oraz możliwość rekrutacji i utrzymania najlepszych ludzi

Tym samym technologia cyfrowa stanowi klucz do podnoszenia swojej konkurencyjności.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Bartosz Wojtowski