Goodyear mocno podkreśla, że zarządzanie flotą ciężarówek w całej Europie staje się coraz bardziej skomplikowane. W.in. wielu dostawców dostarcza różne produkty i usługi oraz pobierają opłaty w różnych walutach. Z pomocą przychodzi tu FleetOnlineSolutions, łączące wszystko w jeden, prosty system na laptopie lub telefonie. Korzyści wynikające z jego wdrożenia są następujące:

 • utrzymanie kosztów administracyjnych na niskim poziomie;
 • lepsza widoczność kosztów;
 • przyspieszenie napraw i serwisowania;
 • ustanowienie jasnej polityki dotyczącej opon
 • łatwa obsługa z dowolnego miejsca

Ważną rolę odgrywa tu jeszcze kompleksowe biurowe rozwiązanie flotowe. Umożliwia ono menadżerom flot i dyspozytorom wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji z ciężarówek, naczep, od kierowców i partnerów biznesowych oraz zarządzanie nimi. Okazuje się to niezwykle pomocne, ponieważ pozwala na wydajniejsze planowanie tras, zapewnia większe bezpieczeństwo kierowców i lepszą obsługę klienta. Ogólnie jest to wewnętrzna aplikacja firmowa:

 • dająca sposobność monitorowania i zarządzania samochodami, naczepami, lekkimi autami dostawczymi, kierowcami, ładunkami i zamówieniami;

 • używana na co dzień przez dyspozytorów i menadżerów flot.

TRANSICS TX-CONNECT MP ZF jest też tutaj dostępne jako dodatkowa aplikacja mobilna. Cechy tego rozwiązania są następujące:

 • prowadzenie i śledzenie pojazdów;

 • wizualizacja tras historycznych;

 • geofencing w postaci okręgu i koła

 • zarządzanie aktywnością;

 • przegląd operacyjny za pomocą systemu EBS

 • monitorowanie temperatury ładunku oraz stanu i wydajności chłodni

 • stan drzwi i sterowania

 • zarządzanie oparte na nieprawidłowościach;

 • narzędzia sprawozdawcze;

 • usługi integracji danych.

Występuje tu również wewnętrzna firmowa platforma do monitorowania stanu naczep. Jej zasadnicze wyróżniki to:

 • odczyty diagnostyczne z kodami/alertami błędów;

 • ocena stanu naczepy;

 • lokalizacja – widok mapy satelitarnej

 • znajdowanie najbliższego partnera serwisowego;

 • informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa;

 • szczegółowy pulpit nawigacyjny ODR;

 • możliwość udostępniania ekranów;

 • importowanie plików z niepołączonych naczep

Aplikacja ta służy zatem do rejestrowania danych z systemu EBS naczepy, aby zapewnić wgląd w parametry i stan techniczny naczep. Pomaga ona przewoźnikom, bo minimalizuje przestoje pojazdów, optymalizuje konserwację, ułatwia przestrzeganie przepisów, szczególnie, że dostępne są: aplikacja internetowa oraz zdalna kontrola i ocena stanu technicznego. Pozyskane dane trafiają do działów utrzymania pojazdów, ci skutkuje większą wydajnością naczep oraz lepszym zarządzaniem ich serwisami i dyspozycyjnością,

W rozwiązaniu GoodYear i ZF klient nie musi się martwić koniecznością integracji produktów pochodzących od różnych dostawców lub niekompatybilnymi technologiami. Sercem wszystkiego jest ZF Transics TX-TRAILERPULSE – to pojedyncze centralne urządzenie telematyczne, które kontroluje, przesyła i przetwarza wszystkie dane – zmniejszając konieczność inwestowania w sprzęt i upraszczając instalację

W efekcie, w ramach wspólnej architektury budując kompleksowe rozwiązania cyfrowe, Goodyear i ZF zapewniają właścicielom flot ciężarowych spójną i przyszłościową propozycję. Dzięki w pełni interoperacyjnym komponentom zyskują oni opcję łatwą w instalacji i obsłudze przez rozległą, uznaną europejską sieć serwisową. Wskutek tego zachodzi ułatwienie w przechodzeniu na bardziej oszczędną, ekologiczną i bezpieczniejszą cyfrową przyszłość.

   Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent