Gasum buduje nową stację napełniania skroplonym i sprężonym biogazem w Södertälje, która zostanie otwarta w pierwszej połowie 2024 roku. Znajduje się ona przy skrzyżowaniu Södertälje Syd, w bezpośrednim połączeniu z zakładem produkcyjnym Scania. Współpraca pomiędzy Gasum i Scanią umożliwia lokalizację w tym węźle logistycznym, co oznacza znaczący postęp w promowaniu bardziej zrównoważonego systemu transportu w regionie.
Nordycka firma energetyczna Gasum, również największy szwedzki producent biogazu, kontynuuje rozwój infrastruktury gazowej w Szwecji, otwierając nową stację napełniania gazem w Södertälje. Nowa stacja zostanie otwarta w pierwszej połowie 2024 roku i będzie dostarczać zarówno gaz skroplony, jak i sprężony oraz zlokalizowana będzie tuż obok Scanii przy węźle Södertälje Syd. Tankować będą mogły zarówno ciężkie, jak i mniejsze pojazdy. Współpraca ze Scanią umożliwia założenie stacji w tej strategicznej lokalizacji, gdzie w innym przypadku dostęp do gruntu byłby trudny. Sharareh Edström, dyrektor ds. Business Traffic Szwecja w Gasum, mówi „Współpraca ze Scanią jest absolutnie słuszna pod każdym względem. Przodują w rozwoju pojazdów ciężarowych zasilanych gazem, a przyznanie przez nich gruntów pod ten projekt ilustruje siłę wspólnego skupienia się na zrównoważonych rozwiązaniach i bezpiecznych dostawach energii na tym ekspansywnym obszarze”.
Nowa stacja Södertälje oferuje lepszą dostępność i najnowocześniejszą technologię w porównaniu ze starszymi istniejącymi stacjami w Järna i Ęlvsjö, które mają zostać wycofane z eksploatacji. Wyjątkowość tej nowej stacji polega na tym, że Gasum od samego początku planuje dwa dystrybutory gazu sprężonego i dwa dystrybutory gazu skroplonego, czyli więcej niż w przypadku standardowej konstrukcji. Przełoży się to na szybsze tankowanie i znacznie większą przepustowość w porównaniu do starszych stacji. Scania zaś postawiła sobie za cel przejście na zrównoważony system transportu i pracuje nad osiągnięciem naukowych celów klimatycznych, w których ważną rolę odgrywają paliwa odnawialne. Jonas Strömberg, menedżer ds. rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu w Scania, ocenia „Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozbudowy infrastruktury dla biogazu. Strategiczne położenie nowej stacji pomiędzy E20 i E4 oznacza, że będzie ona pełnić ważną funkcję w przejściu na zrównoważony system transportu. Budowa stacji nastąpiła też w dobrym momencie dla Scanii, gdyż szybko rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania transportowe charakteryzujące się dużą redukcją emisji CO2, co oznacza, że nasze produkty zasilane biogazem stają się coraz bardziej popularne”.
Według Energigas w Szwecji dzięki zastosowaniu biogazu emisję dwutlenku węgla będzie można zmniejszyć nawet o 90 procent w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym, czy wręcz o ponad 100% w przypadku stosowania obornika jako wsadu do produkcji biogazu. „Jesteśmy przekonani, że gaz jako paliwo wpisuje się w paletę energetyczną przyszłości. Dlatego Gasum w równie szybkim tempie, jak dotychczas, inwestuje w dalszy rozwój infrastruktury zbiorników na gaz. Jednocześnie Gasum rozwija własną produkcję biogazu, aby sprostać zwiększonym potrzebom rynku” podsumowuje Sharareh Edström.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent