Scania wzięła udział w inauguracji pierwszej publicznej stacji ładowania samochodów osobowych i ciężarowych we Włoszech, bezpośrednio połączonej z sąsiednią farmą wiatrową „Rocche Bianche”. Otwarcie zakładu zbudowanego przez firmę RICARICA, spółkę z Grupy FERA, stanowi pionierską inicjatywę na rzecz dekarbonizacji i zrównoważonego transportu, wspieraną przez instytucje i firmy ze świata transportu, motoryzacji i energetyki.
Przechodząc do coraz bardziej zrównoważonego i wydajnego systemu transportu skoncentrowanego na dekarbonizacji, Scania wykazała się ustrukturyzowanym i kompleksowym podejściem do zelektryfikowanych rozwiązań transportowych, na przykład otwierając fabrykę przeznaczoną do montażu modułów akumulatorów i rozwoju sprzętu do ładowania oraz nowych usług związanych z cyfryzacją i ładowaniem pojazdów – zarówno prywatnych, jak i publicznych, takich jak Scania Charging Access. Aby klienci i ich klienci mogli z czasem korzystać z niezawodnego, dostosowanego do potrzeb i zrównoważonego rozwiązania, Scania jest zaangażowana w promowanie sprzyjających warunków dla rozwoju e-mobilności również we Włoszech. Dzięki gamie dojrzałych i stale rozwijanych produktów i usług, obecnie największą uwagę zwraca się na alternatywne systemy zachęt trakcyjnych oraz rozwój infrastruktury ładowania. W tak złożonym i stale ewoluującym scenariuszu niezbędne jest przyspieszenie procesu elektryfikacji poprzez możliwości dialogu, spotkań i rozwoju z firmami, które podzielają wizję dekarbonizacji i zrównoważonego transportu. Scania z wsparła więc pionierską inicjatywę RECHARGE, wchodzącą w skład Grupy FERA (Fabryka Alternatywnych Energii Odnawialnych), mającą na celu inaugurację pierwszej publicznej stacji RECHARGE we Włoszech przeznaczonej dla elektrycznych aut osobowych i ciężarówek, bezpośrednio podłączonej do floty Rocche

Farma wiatrowa Bianche .
Grupa FERA, która od 20 lat zajmuje się produkcją czystej energii, oraz RICARICA, od 2016 roku dostawca i zarządca stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całych Włoszech, zgromadzili różnych graczy w ekosystemie, aby uczcić otwarcie placu o 2000-metrowej przestrzeni z 16 kolumnami – pylonami z wiatrakami: 75 kW, 350 kW i TESLA Superchargers. Znaczenie tej stacji polega także na tym, że została zbudowana w strategicznym punkcie: Vado Ligure znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza śródziemnomorskiego – trzeciej z systemu dziesięciu priorytetowych osi transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T ). Cesare Fera, prezes Grupy FERA, która od 2001 roku produkuje energię ze źródeł odnawialnych, komentuje „Bezpośrednie połączenie między farmą wiatrową a infrastrukturą ładowania to pierwszy przypadek we Włoszech. Dostępna jest produkcja elektrowni wiatrowej o mocy 9,2 MW, która w trybie Ultra Fast potencjalnie może naładować jednocześnie ponad 90 pojazdów. Bezpośrednie podłączenie pozwala na ominięcie sieci publicznej, tak aby korzystać wyłącznie z energii wiatrowej wytwarzanej w tym samym czasie co ładowanie (Wind to Wheels, „od wiatru do kół”). Z placu stacji RECHARGE widoczne są turbiny wiatrowe ustawione na wzniesieniu powyżej. Możemy więc mówić o „ładowaniu wiatrem” kilowatogodzinami energii pozwalającymi na niemal zerokosztowe pokonanie kilometrów, co przekłada się na bardzo konkurencyjną ofertę dla społeczeństwa”. Paolo Carri, Driving the Shift Director Scania Italy, dodał zaś „Scania gratuluje firmie RICARICA pionierskiego podejścia do elektryfikacji we Włoszech. Stacja ładowania ciężkich pojazdów zasilana bezpośrednio z farmy wiatrowej jest znaczącym przykładem tego, jak można obrać konkretną ścieżkę w kierunku nie tylko elektryfikacji, ale i dekarbonizacji transportu”.
Fera Srl
Założona w 2001 roku FERA SRL jest prywatną firmą zajmującą się rozwojem, budową i zarządzaniem instalacjami energii odnawialnej. Od 2007 do dzisiaj: zainstalowała ponad 200 MW mocy w 18 elektrowniach do produkcji energii: wiatrowej, biogazowej i mini-hydro; ma około 230 GWh produkcji rocznie (co odpowiada 4 milionom doładowań rocznie) i jest jednym z 20 największych włoskich deweloperów energetyki wiatrowej w sferze zainstalowanych MW (według statystyk GSE, wśród najbardziej wydajnych farm wiatrowych we Włoszech).
RICARICA Srl
Od 2016 roku RICARICA świadczy usługę ładowania pojazdów elektrycznych energią pozyskiwaną głównie ze źródeł odnawialnych. Działa na terenie całego kraju, zasadniczo tam, gdzie znajdują się zakłady Grupy FERA. Ma ponad 70 inteligentnych i połączonych w sieć punktów ładowania w roamingu ze wszystkimi europejskimi operatorami. Ponadto na najbliższe dwa lata planowanych jest kolejnych 100 punktów ładowania.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent