SCA i Scania współpracują nad opracowaniem elektrycznego pojazdu zespolonego0 do przewozu drewna dla leśnictwa. Pierwszy pojazd przybył w 2022 roku i przewoził drewno między terminalem SCA w Gimonäs a papiernią w Obbola, a druga ciężarówka przyjedzie jesienią 2024 roku i będzie jeździła po lesie. Dla SCA to ważny krok w kierunku zrównoważonych rozwiązań transportowych i społeczeństwa wolnego od paliw kopalnych.
Aby jeszcze bardziej wzmocnić zrównoważony łańcuch wartości, SCA i Scania opracowały w 2022 roku pierwszą na świecie elektryczną ciężarówkę do przewozu drewna. Cel SCA stanowi bowiem uczynienie całego łańcucha wartości wolnym od paliw kopalnych. Elektryczna ciężarówka do przewozu drewna o masie całkowitej zestawu 80 ton wykonuje codzienne zadania polegające na transporcie drewna między terminalem drewna w Gimonäs a papiernią Obbola pod Umeå. Trasa w obie strony obejmuje dystans 30 km i obejmuje około sześciu rund dziennie. Pojazd należy ładować około dwa razy w ciągu dnia roboczego.
Od chwili uruchomienia w czerwcu 2022 roku tej wyjątkowej elektrycznej ciężarówki do transportu drewna SCA do stycznia 2024 roku przejechała ona dystans 46 000 kilometrów, co odpowiada więcej niż jednemu okrążeniu świata. Elektryczna ciężarówka do drewna w ciągu roku eksploatacji przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o około 55 000 kg rocznie. Elektryczną ciężarówką do przewozu drewna można jeździć z masą całkowitą 64 ton po drogach publicznych i 80 ton po drogach prywatnych.
Następny krok stanowi tzw. wejście do lasu. Jesienią 2024 roku SCA robi kolejny krok w kierunku zrównoważonego transportu drewna, inaugurując kolejną elektryczną ciężarówkę do jego przewozu, także od firmy Scania. W przeciwieństwie do elektrycznej ciężarówki do transportu drewna w Umeå, nowa będzie wyposażona w żuraw, będący typowy, osprzętem dla większości ciężarówek do transportu drewna zbierających drewno w lesie. Anton Ahlinder, Business Developer w Industrial Supply, SCA Skog, stwierdził „Nasza nowa elektryczna ciężarówka do transportu drewna ma większy zasięg i będzie jeździć do leśnych składowisk drewna, gdzie ładuje drewno w celu dalszego transportu do jednego z naszych terminali. Oczekujemy, że ciężarówka zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 170 ton rocznie w porównaniu do zwykłej ciężarówki do przewozu drewna”
Właścicielem i operatorem ciężarówki będzie firma transportowa, z którą SCA ściśle współpracuje.
Anton dodaje „Wspieramy firmę przewozową, ale to ona stanie się właścicielem ciężarówki. Robimy to samo w przypadku naszych konwencjonalnych przewozów drewna i chcemy, aby więcej firm przewozowych odważyło się przejść na pojazdy elektryczne, gdy stanie się to możliwe”.
Dokładna lokalizacja, w której ciężarówka będzie pracować, zostanie ogłoszona później. Obecnie Scania produkuje ciężarówkę, a następnie przeprowadzi na niej kilka testów, zanim zostanie dostarczona do SCA i firmy spedycyjnej w celu inauguracji i eksploatacji jesienią 2024 roku.
Wszystkie testy jazdy i różne próby dostarczają SCA cennych informacji na temat napędu elektrycznego w transporcie ciężkim. „To, jak wspomniano, pierwszy krok w stronę napędu elektrycznego w ciężkim transporcie drogowym, co jest niezwykle istotne. To ekscytujące, że SCA wraz z innowacyjnymi partnerami może napędzać zrównoważony rozwój”, mówi Mikael Sundelin, menedżer ds. rozwoju biznesu w Industrial Supply w SCA Skog. „Otrzymujemy również zapytania od firm przewozowych i innych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat napędu elektrycznego w transporcie ciężkich towarów innych niż drewno”. „Zrównoważony rozwój i zmniejszona emisja dwutlenku węgla są ważne dla SCA i całego społeczeństwa. Nasze lasy i produkty leśne od dawna przynoszą znaczne korzyści klimatyczne, a nasz przemysł poczynił znaczne postępy w kierunku działalności wolnej od paliw kopalnych. Dlatego naturalne jest, że mamy wysokie ambicje klimatyczne również w odniesieniu do naszego transportu”, mówi Susanne Rutqvist, rzeczniczka SCA ds. kwestii klimatycznych.
Ważna część
Dla SCA elektryfikacja transportu drogowego jest ważnym elementem działań mających na celu zmniejszenie jego wpływu na środowisko. Co roku podmiot transportuje dla przemysłu około 8,5 mln metrów sześciennych drewna. „Współpraca ze Scanią to dla nas ważny sposób na wspólne znajdowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu. Używając tylko jednej elektrycznej ciężarówki między Gimonäs a Obbolą, możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 55 000 kg rocznie. Przebyliśmy długą drogę w naszych procesach przemysłowych, które już w 96% są wolne od paliw kopalnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że razem ze Scanią możemy otworzyć nowe możliwości, aby najcięższy transport był wolny od paliw kopalnych” – mówi Hans Djurberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w SCA.
Elektryczna ciężarówka do przewozu drewna będzie stale badana przez instytut badawczy Skogforsk w celu zebrania odpowiednich danych, które mogą stanowić podstawę do porównań z konwencjonalnymi pojazdami do transportu drewna napędzanymi silnikiem Diesla. Jörgen Bendz, kierownik ds. dostaw przemysłowych w SCA, zauważa, że zdolność do elektryfikacji najcięższych środków transportu ma ogromny potencjał w zakresie działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Ciężko i skutecznie pracowaliśmy na rzecz energii wolnej od paliw kopalnych w naszych gałęziach przemysłu, a znaczną część naszego transportu realizujemy również koleją, dlatego bardzo zależało nam na znalezieniu rozwiązania wolnego od paliw kopalnych dla transportu ciężkiego, w którym surowce trafiają do do branży ciężarówkami Mamy nadzieję i wierzymy, że elektryczne ciężarówki do przewozu drewna z czasem staną się kluczem do rozwiązania tego wyzwania” – mówi Jörgen Bendz.
Testy w lesie – elektryczna ciężarówka do przewozu drewna w lesie
W marcu 2023 roku SCA przeprowadziło jazdę próbną z elektrycznym zestawem w celu przewiezienia drewna do lasu. Po raz pierwszy w historii elektryczna ciężarówka do transportu drewna jest używana praktycznie w lesie. Ciężarówka zazwyczaj kursuje pomiędzy terminalem drewna w Gimonä a fabryką kraftlinera w Obbola. SCA chciało sprawdzić elektryczną ciężarówkę do przewozu drewna w środowisku leśnym, a gdy znalazło się odpowiednie miejsce w dużej odległości od Umeå, dostrzegło możliwość przeprowadzenia kilku jazd testowych.
Wycinka miała miejsce na terenach leśnych w Djäkneböle pod Umeå, gdzie ścinano dla prywatnego właściciela lasu. Leśna droga ma kilka kilometrów długości i ma zarówno ostrzejszy zakręt, jak i lekkie nachylenie, więc wydawało mi się, że to odpowiednie miejsce, aby wypróbować tam elektryczną ciężarówkę do przewozu drewna. Szczególnie udany był fakt, że odbywał się on także w zimowym klimacie. Cała trasa liczyła około sześciu mil w obie strony, czyli dwa razy dłużej niż zwykłe jazdy między terminalem a Obbolą. „Bardzo dobrze się jechało i nie odczułem jakiejś większej różnicy, mimo że była to droga leśna. Ciężarówka jechała jak zwykle cicho i płynnie, mimo że na drodze był śnieg i trochę lodu” – mówi kierowca Göran Grundberg, właściciel firmy przewozowej Grundberg, która dla firmy SCA jeździ elektryczną ciężarówką do przewozu drewna.
Aby móc kontynuować rozwój w kierunku wielkoskalowego transportu elektrycznego, należy dokonać przeglądu i rozwoju infrastruktury ładowania na obszarach, na których działa SCA.
Duże zainteresowanie elektryczną ciężarówką do przewozu drewna skłoniło ją do podjęcia innych zadań. W 2023 roku SCA przejechało nim leśną drogą w warunkach zimowych niedaleko Umeå, aby ocenić swoją zdolność do transportu drewna bezpośrednio z lasu do papierni Obbola. Podczas kilku marcowych dni w Näsåker firma stanęła także przed trudniejszymi warunkami, wraz z Själander Åkeri AB, partnerem SCA Skog. „Możliwość testowania pojazdu zarówno w dłuższych, jak i cięższych transportach, w odpowiednich warunkach zimowych i na bardziej pagórkowatym terenie niż w okolicach Umeå, była świetną zabawą i satysfakcjonującą. Wszystkie testy wypadły bardzo dobrze” – mówi Mikael.
SCA otrzymuje dane, obejmujące przede wszystkim zużycie energii elektrycznej od Scanii.
„Jest oczywiste, że zużycie paliwa spadło w miarę, jak nasi kierowcy zdobywają większe doświadczenie i uczą się optymalnie prowadzić samochód. Zimą, zwłaszcza w wyjątkowo mroźne dni, zużywa więcej prądu, ale to już wiedzieliśmy – podobnie jest z samochodami elektrycznymi” – mówi Mikael.
Napędzaj zrównoważony rozwój
Wszystkie testy jazdy i różne testy dostarczają SCA cennych informacji na temat napędu elektrycznego w transporcie ciężkim. „To, jak wspomniano, pierwszy krok w stronę napędu elektrycznego w ciężkim transporcie drogowym, co jest niezwykle istotne. To ekscytujące, że SCA wraz z innowacyjnymi partnerami może napędzać zrównoważony rozwój, mówi Mikael. Otrzymujemy również zapytania od firm przewozowych i innych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat napędu elektrycznego w transporcie ciężkich towarów innych niż drewno.
„Zrównoważony rozwój i zmniejszona emisja dwutlenku węgla są ważne dla SCA i całego społeczeństwa. Nasze lasy i produkty leśne od dawna przynoszą znaczne korzyści klimatyczne, a nasz przemysł poczynił znaczne postępy w kierunku działalności wolnej od paliw kopalnych. Dlatego naturalne jest, że mamy wysokie ambicje klimatyczne również w odniesieniu do naszego transportu, mówi Susanne Rutqvist, rzeczniczka SCA ds. kwestii klimatycznych.
Projekt jest częścią krajowej inicjatywy, w ramach której czołowi szwedzcy gracze połączyli siły, aby przyspieszyć przejście na zelektryfikowany, bezemisyjny transport ciężki na naszych drogach. Inicjatywa, której liderem jest CLOSER, otrzymuje współfinansowanie z programu strategicznych badań i innowacji w zakresie pojazdów (FFI) za pośrednictwem Vinnova, Szwedzkiej Agencji Energetycznej i Szwedzkiej Administracji Transportu.

 

     Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent