Einride, firma zajmująca się mobilnością towarową, wchodzi do Norwegii i pomoże światowemu liderowi pojazdów elektrycznych osiągnąć cel, jakim jest uczynienie do 2040 roku wszystkich nowych ciężkich pojazdów bezemisyjnymi Rozpoczynając współpracę z pierwszym klientem w regionie – operatorem pocztowym PostNord,w ciągu trzech lat. zmniejszy emisję CO2 o 2100 ton. Sieć Einride, Nordic Link, rozpocznie się w regionie Oslo i będzie się rozwijać wzdłuż autostrady E6 łączącej Norwegię, Szwecję i Danię, aby umożliwić elektryczny, cyfrowy i autonomiczny transport transgraniczny w całej Skandynawii. Einride , firma zajmująca się transportem towarowym, która zapewnia technologię cyfrową, elektryczną i autonomiczną, ogłasza uruchomienie swoich rozwiązań elektrycznych w Norwegii, światowym liderze w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Ogłoszenie następuje w momencie, gdy Norwegia przyjęła nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są bardziej ambitne niż te określone przez Komisję Europejską, dążąc do tego, aby do 2040 roku wszystkie nowe ciężkie pojazdy w Norwegii były bezemisyjne. To rewolucja, gdyż mimo iż Norwegię cechuje największa na świecie liczbą pojazdów elektrycznych na mieszkańca, pojazdy ciężkie w tym państwie nadal odpowiadają za prawie 9% krajowej emisji CO2, co oznacza emisję 4,4 milionom ton CO2. Robert Falck, założyciel i dyrektor generalny Einride, wskazał „Biorąc pod uwagę pionierskie prace Norwegii w dziedzinie elektryfikacji pojazdów pasażerskich, logiczne jest, że Norwegia powinna odgrywać wiodącą rolę również w elektryfikacji ciężkiego transportu towarowego. Wdrażając nasze floty elektryczne i budując niezbędną infrastrukturę, aby zapewnić niezawodny i wystarczający transport towarowy w całej Skandynawii, jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyczynić się do tych wysiłków i pomóc w utrzymaniu wiodącej pozycji Norwegii w transporcie elektrycznym”. PostNord i Einride rozszerzają elektryfikację w Norwegii Einride nawiązał współpracę z wiodącą firmą pocztową PostNord, odpowiedzialną za 35% wszystkich przesyłek pocztowych w Skandynawii, w celu zelektryfikowania swoich flot. Uruchomienie operacyjne rozszerzy partnerstwo na drugi rynek po pierwszej elektryfikacji flot PostNord w Szwecji w 2022 roku. Korzystając z elektrycznej i cyfrowej oferty Einride, partnerstwo pokonuje dziennie ponad 1500 km wcześniej zasilanych paliwami kopalnymi. Oczekuje się, że posunięcie to spowoduje znaczną redukcję emisji CO2, nawet o 95% w porównaniu z ciężarówkami z silnikiem Diesla, co w ciągu trzech lat odpowiada wyeliminowaniu 2100 ton emisji CO2. May-Kristin Willoch, zastępca dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w PostNord Norway, wskazała „Dla PostNord to partnerstwo oznacza rozpoczęcie wdrażania zielonych korytarzy między kilkoma głównymi terminalami w Norwegii. Korzystając z oferty Einride, znaczna część ładunków może być transportowana pojazdami bezemisyjnymi, co ma znaczący wpływ na środowisko. To przybliża PostNord do celu, jakim jest uwolnienie się od paliw kopalnych do 2030 roku”. Sieci zasilające – połączenie Norwegii z Europą kontynentalną Podobnie jak na innych rynkach, ekosystem transportu towarowego Einride opiera się na planowanym, optymalizowanym i monitorowanym systemie gridowym za pomocą platformy Einride Saga. Sieć upraszcza zarządzanie transportem dalekobieżnym, eliminuje nieefektywność przemysłu, a dodatkowe inteligentne przekazywanie zapobiega opóźnieniom w dostawie ładunków spowodowanym ładowaniem akumulatorów lub zmianą kierowców. Einride odpowiada za wszystkie logistyczne punkty styku, w tym oprogramowanie, infrastrukturę ładowania oraz konserwację, aby zapewnić wysoką jakość usług. Ekspansja Einride w Norwegii rozszerzy sieć Nordic Link, po raz pierwszy zaprezentowanąw 2022 roku i łączącą strategiczne lokalizacje w regionie Oslo. Sieć będzie dalej rozbudowywana w kierunku południowym, aby połączyć Norwegię, Szwecję i ostatecznie Danię wzdłuż autostrady E6, by umożliwić elektryczny, cyfrowy i autonomiczny transport transgraniczny w całej Skandynawii. Celem jest ustanowienie połączenia między Nordic Link a kontynentem europejskim przed 2025 rokiem. Einride zbuduje też własną infrastrukturę ładowania, Einride Stations, dla swojej floty elektrycznych ciężarówek wzdłuż sieci w Norwegii. W oparciu o spostrzeżenia z platformy cyfrowej Einride, rozwój infrastruktury ładowania nastąpi w kluczowych punktach w całej Norwegii, aby zapewnić efektywne skalowanie flot elektrycznych. Prowadzenie operacji autonomicznych i elektrycznych ponad granicami

Zaangażowanie Einride w projekt MODI, inicjatywę o wartości 28 mln EUR, współfinansowaną przez UE i koordynowaną przez ITS Norway, stale się rozwija. Einride jest wiodącym autonomicznym partnerem w 42-miesięcznym projekcie, ukierunkowanym na wspieranie wdrażania autonomicznego transportu ciężkich ładunków poprzez zajęcie się standaryzacją, przepisami i infrastrukturą. W norweskim przypadku autonomiczny pojazd Einride po raz pierwszy przekroczy granice kraju, demonstrując działanie na wybranym odcinku autostrady E6 między Göteborgiem a Oslo. Teraz ogłoszono, że pierwsze demonstracje mają się odbyć w 2025 roku. To ostatnie ogłoszenie oznacza ósmy rynek operacyjny dla firmy, a PostNord dołączył do innych gigantów branżowych, takich jak PepsiCo, Lidl, Electrolux i AB InBev, przechodząc na elektryczny transport towarowy z Einride.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent