Osiągnięte cele projektu ANITA: rozwój, integracja cyfrowa oraz testy terenowe autonomicznej ciężarówki do obsługi kontenerów w bazie DB IS i terminalu DUSS w Ulm zakończyły się sukcesem. Praktyczne testy ANITA pokazują potencjał wzrostu wydajności aż do 40 procent i zwiększoną stabilność procesu. ANITA zapewnia możliwą do przeniesienia wiedzę na potrzeby przyszłej integracji autonomicznych ciężarówek z procesami w centrach logistycznych i przewozami ciężarówkami bez kierowcy pomiędzy węzłami logistycznymi.

Projekt badawczo-rozwojowy ANITA zakończył się pomyślnie: w transporcie towarowym na kolej autonomiczne ciężarówki wykazują aż do 40% potencjału wydajności. Projekt dofinansowania ANITA: Rozwój, integracja cyfrowa i testy terenowe autonomicznej ciężarówki do obsługi kontenerów w bazie DB IS i terminalu DUSS w Ulm zakończyły się sukcesem. Projekt finansowany przez ANITA zapewnia możliwe do przeniesienia ustalenia na rzecz przyszłej integracji autonomicznych ciężarówek z procesami w centrach logistycznych i przewozami ciężarówkami bez kierowcy między węzłami logistycznymi. MAN Truck&Bus, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius University of Applied Sciences i Götting KG wspólnie osiągnęły przełomowe wyniki badań w zakresie wykorzystania autonomicznej ciężarówki w logistyce kontenerów. W ramach projektu badawczego „Autonomous Innovation in Terminal Operations” (ANITA) z powodzeniem zademonstrowali, w jaki sposób autonomiczne ciężarówki przy odpowiedniej integracji z infrastrukturą mogą sprawić, że kombinowany drogowy i kolejowy transport towarowy stanie się wydajniejszy, bardziej planowalny, a jednocześnie w przyszłości bardziej elastyczny czasowo i krótszy. W tym celu partnerzy projektu umieścili w terminalu autonomiczną ciężarówkę, która może samodzielnie obsługiwać przesyłki kontenerowe z transportu drogowego na kolejowy za pomocą cyfrowego planowania misji. Projekt badawczy, finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, trwał łącznie trzy lata, z czego około sześć miesięcy eksperci testowali pojazd w praktyce w bazie kontenerowej DB Intermodal Services i terminalu kontenerowym DUSS w Ulm. Dr Frederik Zohm, członek zarządu ds. badań i rozwoju w MAN Truck&Bus, wskazuje „Przy opracowywaniu systemów autonomicznej jazdy od samego początku skupiamy się na konkretnych zastosowaniach logistycznych i korzyściach dla klienta. Dlatego w ANITA nie tylko pracowaliśmy nad rozwojem zautomatyzowanej jazdy w terminalu kontenerowym, ale jednocześnie wspólnie nasi partnerzy przyspieszyli cyfrową integrację technologii z procesem logistycznym.Tylko w ten sposób będziemy mogli w przyszłości w znaczący sposób wykorzystać zalety autonomicznych ciężarówek: wzrost bezpieczeństwa, większą elastyczność – szczególnie wobec rosnącego niedoboru kierowców – dobra możliwość łączenia z innymi gałęziami transportu i oczywiście optymalna efektywność energetyczna w eksploatacji, co nabierze wyjątkowego znaczenia w związku z elektromobilnością. ANITA stanowi dla MAN ważną podstawę do wprowadzania począwszy od 2030 roku autonomiczności ciężarówki na drogach jako rozwiązania seryjnego w operacjach transportowych między węzłami logistycznymi, takimi jak w Ulm”. Intensywne jazdy testowe z kierowcami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i inżynierami zajmującymi się rozwojem nie tylko dostarczyły wszechstronnej wiedzy na temat ciągłego udoskonalania funkcji jazdy autonomicznej i jej interakcji z planowaniem misji, ale także niezbędnego przygotowania terminali do integracji nowej technologii. Dr Martina Niemann, członek zarządu DB Cargo AG ds. finansów, kontrolingu i zarządzania dostawami, dodała zaś „W nadchodzących latach transport kombinowany będzie nadal rósł i będzie odgrywał ważną rolę w przechodzeniu ruchu na kolej przyjazną dla środowiska. Aby to osiągnąć, należy usprawnić i przyspieszyć złożone procesy w terminalach. Można to osiągnąć jedynie poprzez kontynuację automatyzacji i digitalizacji procesów logistycznych. Dzisiejsze zakończenie projektu ANITA w imponujący sposób pokazało, jak może wyglądać przyszłość w terminalach. Autonomiczna ciężarówka sprawdza się w rzeczywistych operacjach terminalowych i dzięki temu w decydujący sposób może przyczynić się do przyszłej rentowności transportu kombinowanego”. Aby autonomiczna ciężarówka eksploatowana w ramach projektu ANITA mogła spełnić swoje zadanie transportowe w zakresie obsługi kontenerów, musi mieć możliwość komunikacji z infrastrukturą bazy DB IS oraz terminalem DUSS. W tym celu w pierwszej fazie projektu naukowcy z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Fresenius przeanalizowali istniejące procesy, procedury oraz zachowania ludzi i maszyn na miejscu i przenieśli je na cyfrowy zbiór zasad. Język specyfikacji kontraktu (CSL) firmy Deon Digital służy jako wspólny język dla jasnej i pełnej komunikacji wszystkich zaangażowanych systemów. Rezultatem jest kompletny system planowania misji, który łączy zarówno pojazd, jak i systemy informatyczne DB IS-Depot i DUSS-Terminal. Niczym uniwersalny tłumacz, rozwiązanie porozumiewa się językami wszystkich heterogenicznych systemów i prowadzi zautomatyzowany samochód ciężarowy przez proces obsługi kontenerów, jak twierdzi prof. dr Christian T. Haas, dyrektor Instytutu Badań nad Systemami Złożonymi w Hochschule Fresenius University of Applied Sciences, który wyjaśnia „Mamy tu do czynienia z systemem wieloagentowym intensywnie korzystającym z komunikacji, tj. różni aktorzy, np. kierowcy ciężarówek, operatorzy żurawi, operatorzy wózków widłowych, korzystają z różnych form komunikacji, takich jak mowa, gesty itp., i w trakcie tego procesu przekazują informacje, które klasyfikują jako istotne. Ponieważ w przypadku przejazdów autonomicznych to nie kierowca „rozmawia” z dyspozytorem, ale ciężarówka z bazami danych lub innymi maszynami, konieczne było opracowanie cyfrowego systemu komunikacji – tj. takiego, który zrozumieją maszyny – dla misji do pracy. Był to duży wysiłek rozwojowy, ale teraz zaowocował sukcesem i odpowiadającym mu wzrostem produktywności. Oprócz MAN-a firma Götting KG wniosła do projektu swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie lokalizacji obiektów i wykrywania środowiska, aby umożliwić przyszłe przeniesienie do innych węzłów logistycznych i możliwość rozbudowy w celu zastosowania dodatkowych scenariuszy wdrożeń. Hans-Heinrich Götting, dyrektor zarządzający Götting KG, na zakończenie projektu ANITA, wskazał „Aby uczynić pojazdy autonomiczne jeszcze bardziej atrakcyjnymi, kontynuujemy prace nad bezpiecznym wykrywaniem przeszkód w celu uzyskania większych zasięgów i prędkości”. Szczegółowe wyniki projektu zostaną podsumowane w szczegółowym raporcie z projektu i opublikowanym po jego zakończeniu.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent