Branża transportowa może odnieść korzyści z ponownego przemyślenia operacji transportowych i logistycznych, a zespół Scania Ventures Logistics pomaga klientom Scania przygotować się na świat autonomicznych i zelektryfikowanych pojazdów. Projektowanie wydajnych operacji logistycznych może zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność w codziennym transporcie, mówi Markus van Horik z Mobility Solutions.
Dzisiaj branża transportowa jest nastawiona na maksymalną optymalizację i wykorzystanie pojazdów skompletowanych z silnikiem spalinowym. Koncentrując się wyłącznie na optymalizacji wykorzystania pojazdów i floty, taka kompletacja tabopru utrudnia redukcję emisji dwutlenku węgla. Da się więc wiele zyskać, tworząc bardziej wydajne, przejrzyste i oszczędne kompleksowe przepływy.
Aby rozwiązać ten problem, z pomocą doświadczonego i kompetentnego personelu Scania Ventures opracowała nową usługę w zespole Scania Logistics. Usługa pomaga klientom Scanii i klientom tych klientów sprostać niektórym wyzwaniom związanym z zapewnieniem przejrzystości oraz przewidywalności ich procesów logistycznych, a jednocześnie pomaga przygotować ich do świata autonomicznych i zelektryfikowanych pojazdów. Zadanie to nie zalicza się do łatwych, lecz Markus wskazuje „Pobudza mnie pomysł wprowadzenia zmian w branży transportowej i prawdziwego zbadania, co nasza wizja kierowania przejściem na zrównoważony transport może oznaczać dla Scanii w zakresie naszych produktów i usług”
Rola logistyki w zrównoważonym i efektywnym transporcie
Logistyka ma do odegrania ogromną rolę w kierowaniu zmianą. Markus mówi, że pomysł na projekt Scania Ventures Logistics zrodził się z uświadomienia sobie, że przepływy materiałów przy użyciu nowych autonomicznych i zelektryfikowanych technologii musiałyby zostać przeprojektowane, aby różniły się od tych mających zastosowanie w starszych technologiach. Wyjaśnia on „Nowe technologie nie są wciąż dojrzałe, więc jeszcze przez kilka najbliższych lat będą o wiele mniej elastyczne niż dzisiejsze produkty. Współczesne ciężarówki mogą jeździć w dowolne miejsce o każdej porze roku, ale nie dotyczy to nadal transportu autonomicznego i zelektryfikowanego. Kwestia nie tylko dotyczy technologii, ale także ustawodawstwa, podejścia różnych krajów, a nawet ich gotowości technologicznej”.
Scania pozostaje jednak dobrze przygotowana do reagowania na zapotrzebowanie przemysłu na optymalizację przepływów. Markus wyjaśnia „Długie doświadczenie naszego działu produkcji w kwestiach związanych z logistyką i łańcuchem dostaw zaowocowało kilkoma bardzo dobrymi praktykami, mającymi potencjał komercyjny dla zewnętrznych łańcuchów dostaw. To doskonały przykład tego, jak Scania Ventures może zwiększyć wartość dodaną dla klientów w zakresie redukcji emisji CO 2 i zwiększenia kontroli kosztów. Z punktu widzenia Scanii generujemy przychody i obniżamy koszty dla firmy, korzystając z naszych istniejących aktywów”.
Jak usługa logistyczna przynosi korzyści klientom
Projekt Scania Ventures Logistics prowadzi obecnie programy pilotażowe z kilkoma firmami z różnych branż. Zespół Scanii projektuje całe przepływy logistyczne dla producentów. Jednym z kluczowych ulepszeń jest konsolidacja materiałów, które producenci otrzymują od różnych dostawców. Zastępując stary model „jeden dostawca – jedna przesyłka” konsolidacją przesyłek w jednym miejscu przed wysłaniem ich do zakładu produkcyjnego, firmy mogą zredukować zarówno emisje dwutlenku węgla, jak i koszty. Pomaga to zaspokoić rosnące wymagania regulacyjne i konsumenckie dotyczące towarów zrównoważonych oraz odwieczną potrzebę zwiększania wydajności biznesu. W przypadku jednego europejskiego wytwórcy rowerów, z którym współpracuje zespół Markusa, skonsolidowanie pięciu oddzielnych ładunków dla ciężarówek w jeden przewożony do miejsca produkcji może skutkować obniżeniem emisji CO2 i kosztów transportu firmy nawet o 20 %. Markus dodaje „Przeprojektowanie tych przepływów nie tylko zmniejsza wpływ na środowisko i koszty operacyjne. Pozwala również producentom na ograniczenie poziomu zapasów, co oznacza, że nie muszą mieć tak dużego kapitału. Równoważymy przepływy w lepszy sposób, mający też inne korzyści dla ich działalności”.
Pomimo obecnego szerszego kontekstu wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, przed którymi stoi Scania i cała branża, Markus pozostaje zadowolony z dotychczasowych postępów przedsięwzięcia. „Mamy już kilku bardzo zadowolonych klientów, których zainspirował nasz sposób pracy. Kontaktuje się z nami wielu zainteresowanych i codziennie przyjmujemy rezerwacje. Dzisiaj widzimy ogromną szansę na przekształcenie logistyki i transportu oraz to, w jaki sposób możemy pomóc innym klientom wykorzystać zelektryfikowane i autonomiczne technologie na wcześniejszym etapie, przejmując kontrolę nad przepływami. To jest bardzo ekscytujące”.

 

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent