Poprawa efektywności paliwowej, oporu powietrza i komfortu kierowcy: to główne powody decyzji o dopuszczeniu dłuższych kabin ciężarówek na europejskich drogach. Przepisy te wpisują się w cele klimatyczne UE i mogą wiele znaczyć dla firm transportowych.

Konstrukcja ciężarówek w Europie pozostaje w dużej mierze niezmieniona od dziesięcioleci, a kabina nad osią przednią maksymalizuje długość ładunku. Te kabiny z krótkim nosem, często nazywane kabiną nad silnikiem (COE), to te, które najczęściej widujemy na naszych drogach. Dzieje się tak głównie dlatego, że ustawodawstwo europejskie ogranicza całą długość zestawu, łącznie z naczepą i/lub przyczepą. Z kolei w USA ograniczenia długości dotyczą tylko naczepy. To wyjaśnia, dlaczego długonose ciężarówki dominują na amerykańskich drogach. Jednak zmiany w prawodawstwie europejskim wprowadzone w 2020 roku pozwalają teraz na wjazd do Europy także ciężarówkom z nieco dłuższym przodem. Pozostawia to miejsce na zmiany konstrukcyjne, które mogą sprawić, że ciężarówki będą bardziej aerodynamiczne, bezpieczniejsze i wygodniejsze. Tomas Thuresson, kierownik ds. komercjalizacji nowej oferty w Volvo Trucks, wskazuje „Jesteśmy zadowoleni z tych przepisów, ponieważ dają nam one możliwość dalszej poprawy efektywności energetycznej kabin poprzez projektowanie. Przyniesie to korzyści zarówno naszym klientom, jak i środowisku”. Nowe przepisy umożliwiają bowiem wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, które mogą sprawić, że ciężarówki będą bardziej aerodynamiczne, bezpieczniejsze i wygodniejsze. Korzyści dla środowiska i branży transportowej Zgodnie z nowymi przepisami producenci ciężarówek mogą powiększać kabiny tych samochodów bez kosztu redukcji długości przestrzeni ładunkowej. Oczekuje się, że dzięki zoptymalizowanej aerodynamiki ulepszona konstrukcja zmniejszy zużycie paliwa. A to przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i kosztom operacyjnym branży transportowej. Niższe zużycie paliwa daje niższą emisję CO2, co oznacza, że rozporządzenie wspiera również cele klimatyczne UE. Dr Phil Martin, szef bezpieczeństwa transportu w brytyjskiej firmie konsultingowej non-profit TRL, był ściśle zaangażowany w badania, które doprowadziły do zmian w prawodawstwie europejskim „Poprawa aerodynamiki samochodów ciężarowych i unijny program dekarbonizacji początkowo spowodowały potrzebę aktualizacji przepisów. Ważne było jednak też zapewnienie, aby wprowadzenie tych odstępstw dotyczących długości kabiny nie doprowadziło do większych szkód dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści. I faktycznie stało się to szansą na poprawę bezpieczeństwa pojazdów ciężarowych dla bezbronnych użytkowników dróg”. Dlaczego dłuższe kabiny poprawiają widoczność Choć zaczęło się od potrzeby lepszej aerodynamiki, ulepszona bezpośrednia widoczność także stała się zaletą nowego projektu kabiny. Dłuższy przód kabiny ułatwia bowiem kierowcy dostrzeżenie pieszych z przodu, gdyż są oni dalej w porównaniu z „płaskim” przodem. DYREKTYWA DOTYCZĄCA WYMIARÓW I MAS Ogólne przepisy dotyczące pojazdów ciężkich w UE są określone w Dyrektywie Rady 96/53/WE, lepiej znanej jako Dyrektywa w sprawie masy i wymiarów pojazdów ciężkich. Dyrektywa ta została później zaktualizowana dyrektywą (UE) 2015/719 PL, decyzją (UE) 2019/984 PL i rozporządzeniem (UE) 2019/1242 PL. Zmiany oznaczają, że pojazdy lub zestawy pojazdów będą mogły przekraczać określone maksymalne długości, „pod warunkiem, że ich kabiny zapewnią lepsze właściwości aerodynamiczne, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo”. HISTORYCZNY KALENDARZ 1985: UE wprowadza pierwszą dyrektywę w sprawie mas i wymiarów pojazdów użytkowych, mając na celu ujednolicenie przepisów we wszystkich państwach członkowskich. 1996: UE przyjmuje dyrektywę ustalającą maksymalne wymiary dla niektórych kategorii pojazdów użytkowych. 2015: UE wprowadza dyrektywę w sprawie masy i wymiarów samochodów ciężarowych wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym, mając na celu dalszą harmonizację przepisów i zapewnienie równych warunków działania we wszystkich państwach członkowskich. 2020: UE wdraża nowe przepisy zezwalające na dłuższe kabiny ciężarówek, z naciskiem na oszczędność paliwa, komfort kierowcy i bezpieczeństwo . Jak nowe konstrukcje kabin mogą wpłynąć na kierowców? Ponadto w niektórych przypadkach nowe przepisy mogą poprawić komfort kierowcy, umożliwiając producentom ciężarówek wybór bardziej przestronnego układu kabiny. Może to poprawić warunki pracy i przyczynić się do większej satysfakcji z pracy wśród kierowców ciężarówek. Dr Phil Martin dodaje „Ogólnie ujmując powiedziałbym, że firmy transportowe mają ogromny potencjał, aby stać się przewoźnikiem z wyboru, zarówno dla swoich klientów, jak i pracowników. Używając samochodów ciężarowych z ulepszonymi kabinami, mogą zapewnić bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy oraz lepsze warunki pracy. Prawdopodobnie spadną także koszty operacyjne ze względu na mniejsze zużycie paliwa, szczególnie w przypadku jazd długodystansowych, ale może to również oznaczać niższe składki ubezpieczeniowe wskutek zmniejszenia liczby wypadków”.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent