W dniu 29 lutego Daimler Truck AG, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Hino Motors Ltd. i Toyota Motor Corporation przedstawiły aktualne informacje na temat postępów we współpracy na podstawie protokołu ustaleń (MoU – Memorandum of Understanding).
W maju 2023 roku Daimler Truck, Toyota, MFTBC i Hino zawarły protokół ustaleń (MoU) w sprawie przyspieszenia rozwoju zaawansowanych technologii oraz połączenia MFTBC i Hino. Planowana współpraca ma na celu osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i stworzenie dobrze prosperującego społeczeństwa mobilności poprzez rozwój technologii CASE (połączonych/autonomicznych i zautomatyzowanych/współdzielonych/elektrycznych – Connected/Autonomous & Automated/Shared/Electric) oraz wzmocnienie biznesu pojazdów użytkowych w skali globalnej.
Zgodnie z protokołem ustaleń MFTBC i Hino planują połączyć się na równych zasadach i współpracować w obszarach rozwoju, zaopatrzenia i produkcji pojazdów użytkowych. Plan zakłada utworzenie konkurencyjnego na całym świecie japońskiego producenta pojazdów użytkowych, przy czym Daimler Truck i Toyota inwestują w równym stopniu w (notowaną na giełdzie) spółkę holdingową połączonych MFTBC i Hino.
Chociaż ostateczna umowa o połączeniu MFTBC i Hino miała zostać podpisana do końca marca 2024 roku, a integracja zakończona do końca 2024 roku, proces uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń organów regulacyjnych na mocy przepisów prawa i regulacji dotyczących konkurencji oraz innych, a także oczekujące dxiałania związane z kwestiami certyfikacji silnika Hino są nadal w toku. W związku z tym pierwotny harmonogram został przedłużony.
Harmonogram przewidywanego wykonania Umowy Ostatecznej i wdrożenia integracji biznesowej zostanie ogłoszony, gdy tylko dostępny będzie wiarygodny harmonogram toczących się procesów. Gdy wszystkie zaangażowane strony osiągną porozumienie, będą kontynuować prace po uzyskaniu zgody odpowiednich zarządów, akcjonariuszy i władz.
Opierając się na wspólnym pragnieniu „przyczyniania się do budowania zamożnego społeczeństwa poprzez mobilność”, cztery firmy omawiają, w jaki sposób MFTBC i Hino mogą współpracować w celu poprawy wydajności biznesowej i zwiększenia konkurencyjności oraz w jaki sposób Daimler Truck i Toyota mogą współpracować w celu dalszego ulepszania swoich możliwości rozwoju technologii i promować technologię CASE, aby wnosić wkład do klientów i interesariuszy w Japonii i Azji, a także japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. Poprzez dyskusję opartą na uczciwości, wzajemnym szacunku i różnorodności oraz wzajemnym zrozumieniu mocnych stron i kultury korporacyjnej strony potwierdzają, że rozmowy w sprawie połączenia przebiegają w pozytywnym kierunku oraz że cele strategiczne i logika proponowanej transakcji są w dalszym ciągu aktualne.

     Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent