Daimler Truck i Volvo Group mają wspólną ambicję przewodzenia transformacji w kierunku ciężkich pojazdów użytkowych definiowanych programowo, aby zwiększyć wydajność i doświadczenie klientów. W związku z tym obie firmy zamierzają utworzyć spółkę joint venture, aby stać się wiodącym twórcą definiowanej programowo platformy pojazdów ciężkich, obejmującej oprogramowanie i sprzęt, zapewniającej podstawę do różnicowania cyfrowych funkcji pojazdów.
Nowa spółka ma być spółką joint venture 50/50 z siedzibą w Göteborgu w Szwecji.

Jako dwa wiodące przedsiębiorstwa w branży pojazdów użytkowych, Daimler Truck i Volvo Group podzielają ambicję przewodzenia cyfrowej transformacji w stronę ciężkich pojazdów użytkowych definiowanych programowo. Aby zintensyfikować swoje wysiłki, strony osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie utworzenia spółki joint venture w celu opracowania wspólnej platformy pojazdów definiowanych programowo i dedykowanego systemu operacyjnego dla samochodów ciężarowych, zapewniając podstawę dla przyszłych pojazdów użytkowych definiowanych programowo. Zamiarem jest uczynienie z nowej spółki joint venture wiodącego producenta standaryzowanego sprzętu i oprogramowania. Ta baza techniczna umożliwi następnie Daimler Truck i Volvo Group oraz potencjalnie innym partnerom zapewnienie wyróżniających się cyfrowych funkcji pojazdów dla swoich produktów, co ostatecznie zwiększy wydajność i doświadczenie klientów.
Daimler Truck i Volvo Group zamierzają być partnerami 50/50 w spółce joint venture, która będzie działać jako niezależny podmiot, przy czym Daimler Truck i Volvo Group w dalszym ciągu będą konkurentami we wszystkich pozostałych obszarach działalności. W kontekście już dużych inwestycji w transformację w kierunku technologii napędów neutralnych pod względem emisji CO2, współpraca w zakresie rozwoju technologii cyfrowych stała się jeszcze ważniejsza, aby jak najlepiej spełnić cele rozwojowe i oczekiwania klientów w możliwym terminie.
Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck, komentuje „Równie ważna jak transformacja w kierunku technologii napędowych neutralnych pod względem emisji CO2, jest cyfryzacja pojazdu. Opracowanie wspólnie z Volvo Group wspólnej platformy pojazdów definiowanej programowo umożliwi nam przekształcenie naszych pojazdów w programowalne urządzenie. Pozwoli nam to na tworzenie wyróżniających się cyfrowych funkcji pojazdów charakteryzujących się znacznie większą szybkością i wydajnością dla naszych klientów zajmujących się ciężarówkami i autobusami na całym świecie. Razem z Volvo Group możemy opracować wzorcowy system operacyjny dla samochodów ciężarowych i ustanowić standard branżowy”. Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group, dodał zaś „Volvo Group i Daimler Truck to dwie wspaniałe firmy. Teraz łączymy nasze siły, aby przyspieszyć korzyści dla klientów, jakie przyniesie platforma dla pojazdów ciężarowych definiowana programowo. Biorąc pod uwagę szybką transformację naszej branży, sensowna jest współpraca w celu przyspieszenia rozwoju, zwiększenia wolumenów i podziału kosztów. Definiowane programowo ciężarówki o dużej ładowności reprezentują zmianę paradygmatu w transformacji naszej branży. Przekształcenie ciężarówki w programowalne urządzenie z ustandaryzowanym sprzętem i systemem operacyjnym umożliwiającym szybkie aktualizacje produktów da obu firmom możliwość tworzenia wartości dla naszych klientów i ich klientów poprzez różnicowanie usług i rozwiązań cyfrowych. Partnerstwo to naprawdę nowe przywództwo”.
Siedziba spółki joint venture będzie znajdować się w Göteborgu w Szwecji, a w ramach nowej organizacji zostaną włączone istniejące aktywa i zasoby obu akcjonariuszy. Ich celem pozostaje ustanowienie standardu branżowego dla systemu operacyjnego do ciężarówek i oferowanie swoich produktów także innym wytwórcom OEM. Dlatego spółka joint venture zapewni wspólną platformę programistyczną w formie usługi, na której klienci będą mogli budować zróżnicowane warstwy oprogramowania.
Jednocześnie Daimler Truck i Volvo Group pozostaną silnymi – zaciekłymi konkurentami i nadal będą różnicować swoją pełną paletę produktów i usług, w tym odpowiednie rozwiązania cyfrowe. Obie firmy udostępnią na platformie własne aplikacje dla użytkowników końcowych, aby oferować swoim klientom zróżnicowane funkcje pojazdów cyfrowych.
Podpisana obecnie umowa przedwstępna nie ma charakteru wiążącego. Ostatecznego porozumienia oczekuje się w 2024 roku, a finalizacja ostatecznej transakcji ma nastąpić w I kwartale 2025 roku, pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnych badań i zatwierdzeń przez odpowiednie władze.

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent