Im większa flota, tym cenniejszy staje się wydajny system zarządzania flotą. Ale jak duża musi być flota, aby taki system stał się niezbędną inwestycją? Czy mniejsze floty powinny również zwracać uwagę na usługi zarządzania flotą?
Ogólnie ujmując, istnieje korelacja między wielkością floty a chęcią inwestowania w usługi zarządzania nią. Im większa flota, tym bardziej złożone operacje, co oznacza, że można osiągnąć największe zyski. Z kolei mniejszym firmom często trudniej jest uzasadnić inwestycję i w dalszym ciągu ręcznie zarządzają one swoją flotą. Jeśli jednak tak się stanie, mogą utracić wiele korzyści płynących z dzisiejszych usług zarządzania flotą. Każda firma mająca więcej niż jedną ciężarówkę musi bowiem współpracować z działem zarządzania flotą i transportem. Zasadniczo oznacza to, że ciężarówki, naczepy i ładunki są tam, gdzie powinny i kiedy muszą być. Niemniej w dzisiejszej branży obejmuje to również analizę technik jazdy i zużycia paliwa, koordynację wszystkich usług serwisowych, konserwacji i napraw pojazdów w celu maksymalizacji dostępności, zapewnienie zgodności z przepisami oraz zabezpieczenie odpowiedniego kierowcy i właściwej ciężarówki do realizacji odpowiedniego zadania. Może to być bardzo trudne zarządzanie tym wszystkim za pomocą wyłącznie procesów ręcznych, gdyż zwyczajnie bywa to czasochłonne.
Jak cyfryzacja i spostrzeżenia oparte na danych zmieniły usługi zarządzania flotą
W ostatnich latach narzędzia cyfrowe rozszerzyły możliwości zarządzania flotą i dostępne usługi. Umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, co może pomóc w usprawnieniu codziennych operacji transportowych oraz ograniczeniu formalności i administracji. Na przykład dane mogą być automatycznie pobierane z tachografu ciężarówki i integrowane z innymi systemami, np. czasem pracy kierowcy w systemie płacowym. Może to zaoszczędzić godziny pracy i administracji firmom transportowym.
Usługi cyfrowego zarządzania flotą umożliwiają również dostęp do dużej ilości szczegółowych informacji, zapewniając lepszy wgląd w funkcjonowanie floty. Istnieją na przykład rozwiązania cyfrowe mogące monitorować zużycie paliwa i zachowanie kierowcy. Można to wykorzystać do zidentyfikowania wzorców i obszarów wymagających poprawy. Podobnie rozwiązania cyfrowe mogą pokazywać emisję CO2; coś, na co istnieje coraz większe zapotrzebowanie wśród spedytorów, przewoźników, firm transportowych i rządów. W rezultacie wartość usług zarządzania flotą to coś więcej niż tylko śledzenie pojazdów w przypadku dużych flot. Usługi te zatem mogą się przyczynić do rozwoju każdej firmy, dużej i małej. Narzędzia do zarządzania flotą mogą przykładowo pomóc uprościć administrację, usprawnić planowanie usług oraz zmniejszyć zużycie paliwa. Zarządzanie tym wszystkim za pomocą wyłącznie procesów ręcznych może być bardzo trudne.
Czy firma transportowa może być za mała na usługi zarządzania flotą?
Wdrożenie systemu zarządzania flotą wymaga czasu i pieniędzy. Nie tylko ze względu na same usługi, ale też ze względu na zapewnienie dostępności odpowiednich kompetencji do analizy generowanych przez nie danych. Inwestycja ta może się jednak zwrócić poprzez poprawę dostępności i produktywności oraz dzięki niższym kosztom i mniejszemu zużyciu paliwa .
Chociaż potencjalne korzyści okazują się większe w przypadku większych flot, lecz korzyści są możliwe do osiągnięcia w odniesieniu do wszystkich firm transportowych – niezależnie od wielkości ich floty. Nawet właściciel-operator jednej ciężarówki może korzystać z narzędzi do zarządzania flotą, aby mieć większą kontrolę nad pojazdem. System ten mianowicie może dostarczać przydatnych danych, które mogą pomóc usprawnić administrację i planowanie usług oraz zmniejszyć zużycie paliwa.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent