Lidl ogłosił, że do 2030 roku zaopatruje w prąd wszystkie swoje oddziały. Od miasta do wsi. W ten sposób idzie dalej niż przepisy i regulacje dotyczące logistyki miejskiej o zerowej emisji, które nakładają wymagania w zakresie transportu w około 30-40 miastach. Lidl jest pierwszym operatorem supermarketów w Holandii, który podjął takie zobowiązanie.
Sekretarz stanu ds. infrastruktury i gospodarki wodnej Vivianne Heijnen (zrównoważony transport), wskazał „Plany te pokazują, że duże sieci supermarketów są też w stanie zapewnić znacznie bardziej zrównoważone planowanie logistyczne. Nie tylko elektryfikując flotę, ale także szukając inteligentnych rozwiązań oszczędzających kilometry. Ambicje rządu są duże. Widzimy coraz więcej dobrych przykładów pokazujących, że te ambicje są również możliwe do osiągnięcia”.
Przyszłościowe rozwiązania dzięki współpracy
Lidl już na wczesnym etapie zabiegał o współpracę pomiędzy swoimi partnerami transportowymi a operatorami sieci. Ruud Metten, kierownik ds. transportu w Lidl, ocenił „Naszym punktem wyjścia była możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną naszych oddziałów. Już w 2021 roku zaczęliśmy składać prośby do operatorów sieci o wzmocnienie połączeń z naszymi centrami dystrybucyjnymi, aby w ten sposób stacje ładowania mogły być skonfigurowany. dla ciężkiego transportu elektrycznego. Następnie zapewniliśmy wgląd z jednej strony w dostępność pojazdów ciężarowych, a z drugiej w wyzwanie kosztowe. Razem z naszymi przewoźnikami postawiliśmy kropkę na horyzoncie i jesteśmy gotowi na przyszłość.” W ten sposób Lidl stwarza przejrzystość dla swoich partnerów i nie czeka na zmiany w przepisach.
Zrównoważone i wydajne jazdy
Jako organizacja świadoma kosztów, transport w Lidlu jest zorganizowany w taki sposób, że przejazdy z lokalnych centrów dystrybucyjnych do oddziałów są stosunkowo krótkie. W jednym samochodzie znajduje się mrożona, chłodzona i świeża żywność, co sprawia, że do oddziałów trafia jak najmniej ciężarówek. W drodze powrotnej ciężarówka zabiera ze sobą wszystkie odpady i przepływy powrotne, dzięki czemu na oddziale nie ma osobnych śmieciarek. Jest to nie tylko zrównoważone i wydajne, ale także zwiększa bezpieczeństwo w środowisku życia sąsiadów i klientów.
W nadchodzących latach wszystkie ciężarówki, w tym te przeznaczone do transportu ciężkiego, zostaną zastąpione elektrycznymi. Ponieważ są one ciche, w przyszłości dostawy będą możliwe również w okresach małego ruchu, np. wieczorem.
Szybkie ładowarki z samodzielnie wytwarzaną w 100% zieloną energią
Ciężarówki są ładowane w centrach dystrybucyjnych Lidla za pośrednictwem stacji (szybkiego) ładowania. Wykorzystywana do tego energia pochodzi m.in. z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachach oddziałów Lidla, centrów dystrybucyjnych czy z pola fotowoltaicznego Haghorst, z którym Lidl zawarł Umowę Zakupu Energii.
Transport bez diesla do 2024 roku
Do 2024 roku cała logistyka dostawcza sklepów Lidla będzie całkowicie wolna od oleju napędowego. Oprócz obecnych pojazdów elektrycznych stosowane są wyłącznie biopaliwa, takie jak Bio-LNG i HVO100.

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent