Transport drogowy w leśnictwie jest zelektryfikowany dzięki współpracy firm Skogforsk, CLOSER, Scania, pięciu przedsiębiorstw leśnych, firm transportowych i technologicznych oraz podmiotów badawczych. Razem z Vinnovą inwestuje się 155 milionów SEK.
Zelektryfikowana ciężarówka do przewozu drewna
Elektryczna ciężarówka do drewna w ruchu drogowym w SCA. Teraz więcej elektrycznych ciężarówek do przewozu drewna będzie jeździć w leśnictwie w ramach nowego, dużego projektu badawczo-rozwojowego TREE „Przejście na wydajny, zelektryfikowany transport leśny”, którego koordynacją zajmuje się Skogforsk. Projekt rozpoczyna się w listopadzie 2023 roku i kończy jesienią 2026 roku. Państwowa agencja innowacji Vinnova przekazuje kwotę 67 mln SEK w ramach programu badawczo-rozwojowego FFI, Vehicle Strategic Research and Innovation. Pozostałą kwotę uczestnicy projektu pokrywają w formie inwestycji m.in. w pojazdy i sprzęt oraz godziny pracy. Anna Pernestål, Skogforsk, kierownik projektu w TREE, mówi „To satysfakcjonujące, że Vinnova wierzy w ten projekt i inwestuje tak znaczną kwotę. Teraz od nas, partnerów projektu, zależy, czy celowo popchniemy ten proces do przodu i podejmiemy konkretne kroki w kierunku realizacji wizji projektu: wydajnego, zelektryfikowanego transportu leśnego w ramach zielonej transformacji. Projekt opiera się na szerokiej współpracy leśnictwa z podwykonawcami w zakresie transportu i logistyki oraz różnych dziedzin technicznych. Daje nam siłę, aby dotrzeć tam, gdzie chcemy”.
TREE może być punktem wyjścia do elektryfikacji na dużą skalę dla przemysłu leśnego – największego szwedzkiego nabywcy usług transportowych. Będzie to miało duże znaczenie dla środowiska.
Największy w transporcie drogowym
Leśnictwo odpowiada za blisko 20 procent drogowego transportu towarowego w Szwecji, co czyni tę branżę największym odbiorcą transportu drogowego w tym kraju. Ogółem w leśnictwie rocznie wykonuje się około dwóch milionów przewozów drogowych, a normalny transport drewna waży średnio około 64 ton. Średnia odległość przemieszczania wynosi około 90 kilometrów. Anna Pernestål wskazuje „Leśnictwo ma duże ambicje w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, dlatego kluczowa staje się elektryfikacja. Jednocześnie transport surowców leśnych jest segmentem wymagającym elektryfikacji ze względu na środowisko zewnętrzne, masę i wytrzymałość pojazdów oraz fakt, że drewno zbierane jest w lesie, często z dala od infrastruktury obszarów miejskich. Projekt charakteryzuje się dużą złożonością”.
Celem projektu jest przyczynienie się do zapewnienia, że do 2030 roku 50 procent nowych ciężarówek kupowanych przez leśnictwo będzie zelektryfikowanych. Skogforsk szacuje, że elektryfikacja 50 procent transportu ciężarowego odpowiadałaby zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o około 260 000 ton rocznie,.
Kilka stron testowych
Powstaje demonstrator systemu, który jest rozmieszczony w siedmiu lokalizacjach od Småland do Västerbotten, gdzie pojazdy elektryczne mają działać przy pomocy różnego rodzaju infrastruktury ładowania i wsparcia logistycznego. Demonstracja, budowanie wiedzy, ogólne zrozumienie systemu i rozwój modeli biznesowych to przykłady ogólnych celów związanych z lokalizacjami.
Scania oferuje sprzęt do ładowania pojazdów bez podłączenia do sieci oraz rozwiązania techniczne, umożliwiające pracę elektryczną nawet na przyczepie pojazdu. Ponadto firma wnosi swój wkład w postaci ogromnej wiedzy w tej dziedzinie. Pojazdy elektryczne są dzisiaj częścią jej stałego asortymentu, a pierwszą na świecie elektryczną ciężarówkę do transportu drewna Scania dostarczyła już w Szwecji. Należy zatem czekać na kolejny krok w projekcie TREE i rozwój transportu zelektryfikowanego wspólnie z leśnictwem.
Firmy uczestniczące w TREE
Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, CLOSER, LBC Frakt, Dalafrakt, Timber Logistics Central Szwecja, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, bev_r, Biometria, KTH i Uniwersytet w Uppsali.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent