Od co najmniej sześciu lat koncern AB Volvo szuka nabywcę na swój wydzielony dział produkcji wojskowej. W tym celu powołano zresztą spółkę Arquus, która powstała na bazie dawnej struktury Renault Trucks Defence i oprócz proponowania zmilitaryzowanych ciężarówek francuskiej marki przejęła wytwarzanie szerokiej gamy wojskowych pojazdów kołowych. Obecnie, ze względu na napiętą sytuację międzynarodową, znalezienie kupca na Arquusa, stało się jednak bardziej realne, tzn. ceny proponowane przez potencjalnych zainteresowanych są satysfakcjonujące dla szwedzkiego potentata. Zresztą zbyt niska proponowana suma była jedną z głównych przyczyn, dlaczego Volvo wciąż nie pozbyło się tej części swojego biznesu.

W połowie stycznia ukazała się informacja, że mający swoją siedzibę w Belgii John Cockerill, jeden z kluczowych graczy w dziedzinie technologii lekkich pojazdów opancerzonych, artyleryjskich systemów wieżowych oraz systemów symulacyjnych, zawarł umowę na wyłączność z Volvo Group w sprawie przejęcia firmy Arquus. To proponowane przejęcie ma wzmocnić globalną pozycję John Cockerill na rynku sprzętu dla formacji lądowych i zdywersyfikować asortyment produktów tak, aby obejmował szeroką gamę zaawansowanych kołowych pojazdów wojskowych o dużej mobilności. Celem konsolidacji John Cockerill Defence i Arquus jest osiągnięcie rocznego obrotu w wysokości 1 miliarda EUR oraz do 2026 roku zatrudnienie na całym świcie 2000 specjalistów. Dzięki bazom operacyjnym w Belgii, Francji, Włoszech, Indiach i Arabii Saudyjskiej skonsolidowany podmiot stanie się wiodącym graczem w swojej dziedzinie na arenie światowej.
To strategiczne posunięcie nie tylko wspiera programy współpracy w zakresie pozyskiwania pojazdów pomiędzy francuskimi i belgijskimi siłami lądowymi, ale stanowi także kluczowy krok w kierunku stworzenia jednego z silniejszych europejskiego wytwórców bojowego sprzętu kołowego. Dzięki możliwości zaspokojenia zmieniających się potrzeb rządów w Belgii, Francji, Niemczech i innych krajach partnerskich połączone możliwości – efekty synergiczne wynikłe z połączenia John Cockerill i Arquus mogą się przełożyć na podniesienie konkurencyjności, w tym bardziej innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania. François Michel, dyrektor generalny John Cockerill Group, podkreślił transformacyjny charakter tego przejęcia, szczególnie w dziedzinie czołgów lekkich. Oczekuje się, że synergia pomiędzy Johnem Cockerill Defence i Arquus zaowocuje pojazdami, które będą nie tylko bardziej innowacyjne, ale także bardziej konkurencyjne, spełniając wymagania sił lądowych na całym świecie.
Należy zauważyć, że sfinalizowanie tej transakcji jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków, w tym od konsultacji z radą zakładową i zgód organów regulacyjnych. Jeśli się powiedzie, to przejęcie będzie znaczącym kamieniem milowym w europejskim przemyśle obronnym.

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent