26 lipca 2023 roku 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.j. w sprawie kontynuacji programu modernizacji ciężarówek rodziny Star 266.

Nowa umowa, będąca wynikiem negocjacji zapoczątkowanych w marcu 2023 roku, ma obowiązywać do końca listopada 2026 roku. Zgodnie z upublicznionymi informacjami zamawiający, który podzielił zamówienie na kilka części, poszukiwał wykonawcy modernizacji ciężarówek Star 266 do wersji 266M2 w odmianie klasycznego samochodu średniej ładowności wysokiej mobilności oraz odmian specjalistycznych: Warsztatu Obsługi Pojazdów (WOP), Warsztatu Spawalniczo-Blacharskiego (WSB), Polowej Stacji Ładowania Akumulatorów (PSŁA), Ruchomego Warsztatu Sprzętu Przeciwchemicznego RWSPCH-72M, Warsztatu Elektrotechnicznego (RWEM). Łącznie umowa może obejmować modernizację i przebudowę 758 ciężarówek: 304 (i 201 w opcji) w odmianie transportowej, 72 (i 68 w opcji) WOP, 7 (i 1 opcji) WSB, 38 (i 2 w opcji) PSŁA, 7 (i 7 w opcji) RWSPCH-72M, 11 (i 9 w opcji) WOR/Inż. oraz 31 RWEM.

Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.j. był jedynym oferentem, który złożył dokumentację. Zgodnie z danymi, które opublikował 12. WOG, całkowita wartość zamówienia, obejmująca też część opcjonalną, wynosi 331 mln PLN bez VAT.

Dotychczas Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.j. zmodernizował około 2000 ciężarówek Star 266 różnych odmian.

 

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent