Obie firmy transportowe wykorzystują różne technologie, aby natychmiast przyspieszyć redukcję swojego wpływu na środowisko: oprócz metanu w nowych Super stosuje się teraz HVO.
AT DUE i STB, firmy działające w sektorze transportu i historycznie będące punktem odniesienia dla rodziny Barbetti w Gubbio (PG), odnawiają swoje zaangażowanie w ograniczanie własnego wpływu na środowisko. Kupując 10 sztuk Scania Super 500 KM, które będą zasilane wyłącznie HVO, oba podmioty unikną rozproszenia aż do 90% emisji CO2 wynikającej z ich działalności transportowej. Co więcej, Super umożliwią znaczną redukcję zużycia paliwa dzięki sprawności cieplnej wynoszącej 50% oraz zoptymalizowanemu czasowi pracy dzięki elastycznemu serwisowi oraz zdalnemu połączeniu pojazdów z siecią Scania, co zagwarantuje wydajność komponentów łańcuch kinematyczny i główne połączone części, które mogą powodować przestoje maszyny.
Giuseppe Barelli, dyrektor generalny Toscandia, deklaruje „Pojazdom tym towarzyszy usługa doradcza prowadzona przez naszą wewnętrzną jednostkę biznesową Tempo Zero. Projekt, który potrwa około roku, będzie obejmował cztery główne etapy: analizę systemów zarządzania; kontrolę transportu; wykorzystanie pojazdów i nośników energii; wreszcie analizę tras. Celem AT DUE i STB jest osiągnięcie określonych celów wewnętrznych związanych z przestrzeganiem przepisów oraz zachowanie zgodności z celami zrównoważonego rozwoju określonymi w porozumieniach paryskich, poprzez plan dekarbonizacji. To zwycięskie partnerstwa, to cnotliwe modele biznesowe, których szukamy”. Stefano Agostinelli, Dział Zakupów i Sprzedaży Specjalista ESG w AT DUE i STB, wskazał „Scania towarzyszyła narodzinom obu firm, tak naprawdę nasza współpraca rozpoczęła się 30 lat temu. Dzisiaj ścisła współpraca jest dla nas podstawą, z jednej strony, gdyż pozwala nam zagwarantować wysoką jakość oferowanych przez nas usług transportowych, a z drugiej, ponieważ kwestia taka jak ESG jest czynnikiem strategicznym dla naszej organizacji. Mamy ambitne plany ewolucji floty: zwiększyć odsetek floty zasilanej metanem i w bardzo krótkim okresie zwiększyć liczbę posiadanych pojazdów z silnikiem Diesla zasilanych HVO do ponad 50%”.
STB Srl i AT DUE Srl
Firmy kierowane obecnie przez jedną grupę zarządzającą mogą liczyć na ponad 130 posiadanych pojazdów, które realizują wielorakie misje transportowe: od żywności po przemysł, od odbioru odpadów po paletyzowane i najróżniejsze ładunki sypkie, w zbiornikach lub silosach. Zawsze zwracając uwagę na redukcję wpływu na środowisko, z misją firmy silnie charakteryzującą się tematyką zrównoważonego transportu: spośród posiadanych pojazdów około 30% zasilanych jest metanem (LNG/BioLNG), a pozostała część ma min. kategorię Euro 6 i – by „iść w górę” ekologizacji – jest zasilana olejem napędowym i HVO.

 

      Tekst: Jarosław Brach

      Zdjęcia: Producent