Celem projektu AEROFLEX było rozwinięcie wiedzy, koncepcji i technologii w celu poprawy wydajności pojazdów towarowych dalekiego zasięgu o 18-33% i jednocześnie zaproponowanie sposobu wdrożenia wyników w ramach prawodawstwa europejskiego i branży logistycznej.

W trakcie tego projektu sprawdzano nawet zestaw złożony z 3-osiowego podwozia w układzie napędowym 6×2 oraz dwóch standardowych, 3-osiowych, 13,6-metrowych naczep z pakietem aerodynamicznym, połączonych ze sobą za pomocą dwóch wózków łącznikowych dolly – tzn. podwozie 6×2 + dolly + naczepa + dolly + naczepa. Długość tej kombinacji wynosiła około 40 m, a jej dopuszczalna masa całkowita dochodziła do 90000 kg, przy ładowności na poziomie przeszło 60000 kg (około 63000-64000 kg).
W międzyczasie UE zainicjowała kolejny projekt – słusznie nazwany „ZEFES” (zeroemisyjny ekosystem towarowy). Ewals będzie to wspierać jako członek projektu. Projekt zbada potencjał m.in. paliwa wodorowego i elektryfikacji oraz obejmie testy w kontekście rzeczywistych harmonogramów planowania logistycznego.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent