HAVI i HAM stawiają na biometan ramię w ramię ze Scanią

W swoich ciężarówkach HAVI wraz z podmiotem współpracującym HAM i razem ze Scanią promują wykorzystanie i zużycie biometanu, wyraźnie angażując się w dekarbonizację i rozwój tej zielonej energii pozyskiwanej z biogazu.

Wykorzystanie biometanu oznacza redukcję emisji CO2 o 90% w porównaniu z używaniem równoważnych odpowiedników z silnikiem Diesla i o 75% w porównaniu z ciężarówkami, które już korzystają z gazu (CNG-LNG), co oznacza znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych i tym samym przybliżanie się do spełnienia celów środowiskowych.

W HAVI są zaangażowani w ochronę środowiska, zobowiązanie, które dzielą ze swoimi głównymi klientami. HAVI dołączył do inicjatywy SBT (Science Based Target) wraz z ponad 3000 międzynarodowych korporacji, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i poprowadzić drogę ku dekarbonizacji gospodarki w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 2º poprzez równoważne zmniejszenie do 2030 roku śladu węglowego z logistyki o 40% w porównaniu z tym, co wygenerowali w 2015 roku. Ponieważ jednocześnie transport odpowiada za 85% całkowitej emisji CO2 na tonę dystrybucji, już w 2016 roku HAVI zaczął włączać ciężarówki na gaz do swojej floty dystrybucyjnej, w swoim centrum dystrybucyjnym w Barcelonie oraz we współpracy z HAM w zakresie dostaw gazu. Również dla Scanii, producenta ciężarówek na gaz dla HAVI, dekarbonizacja transportu jest centralną osią strategii. Jedną z technologii o największym potencjale dekarbonizacyjnym, jaką szwedzki producent ma w swojej ofercie, są ciężarówki zasilane biometanem. Scania niedawno rozszerzyła swoją ofertę, zarówno w wersji Bio-CNG, jak i Bio-LNG, co oznacza znaczną poprawę w zakresie autonomii. Ciężarówki na biometan są kluczowym elementem celów „Scania Science’s Based Target”, w ramach których w latach 2015-2025 firma zobowiązuje się do ograniczenia emisji CO2 ze swoich produktów o 20%.

W Europie działa ponad 400 zakładów produkujących biometan i choć Hiszpanii daleko jeszcze do tych liczb, potencjał wykorzystania tego biopaliwa jest ogromny. Z tego powodu Scania promuje i wspiera inicjatywy, takie jak ta współpraca z HAVI i HAM, na rzecz wykorzystania biometanu w rzeczywistych przypadkach transportu długodystansowego. Konieczne okazuje się zastosowanie tego typu rzeczywistych operacji w praktyce, aby wykazać wykonalność tych zrównoważonych opcji przewozu. HAVI dzieli tę ścieżkę w kierunku dekarbonizacji z firmami, z którymi współpracuje, takimi jak McDonald’s, razem z którymi utrzymuje zdecydowane zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy. Wszystkie jego ciężarówki z napędem gazowym realizują dystrybucję wiodącej marki gastronomicznej. Teraz zaangażowanie w biometan we flocie wykorzystywanej do transportu produktów rozpoczęło się już w Barcelonie i będzie stopniowo rozszerzać się na pozostałe ciężarówki w całym kraju.

W ciągu najbliższych 4 lat HAVI zobowiązał się do zużycia 150 000 kg biogazu do obsługi centrum Barcelony, co oznacza redukcję w emisji CO2 odpowiadające 7500 ton. Ponadto bada się podniesienie do kolejnych 300 000 kg poprzez rozszerzenie go na flotę ciężarówek na gaz w pozostałej części kraju.

Tekst: Jarosław Brach

Zdjęcia: Producent